KALIFORNIA: DOHODY O SUROGÁCII A RODIČOVSKÉ PRÁVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU | Medicínske právo
              

Články


KALIFORNIA: DOHODY O SUROGÁCII A RODIČOVSKÉ PRÁVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU


 | 28.5.2014 | komentárov: 0

Surogačné materstvo (surrogacy) je inštitút, ktorý dáva párom, ktorí z rôznych príčin nemôžu mať dieťa, možnosť, že im dieťa vynosí a porodí náhradná matka (surrogate mother). Tento inštitút je uzákonený len v niektorých krajinách, pričom právne regulácie surogačného materstva sa v jednotlivých krajinách odlišujú. Odlišujú sa najmä v tom, že niektoré štáty priznávajú všetky práva k dieťaťu náhradnej matke, teda žene, ktorá toto dieťa porodí. Na druhej strane, iné štáty majú takú právnu úpravu, že všetky rodičovské práva k dieťaťu patria výlučne páru, ktorý uzatvorí so surogačnou matkou tzv. dohodu o surogácii (pre-birth order), teda budúcim rodičom.

Obrazok

Takouto krajinou, ktorej právny systém je postavený na uzatváraní surogačných dohôd, je aj Kalifornia. Kalifornia je krajinou veľmi priateľskou k inštitútu surogačného materstva, hlavne kvôli tomu, že nehľadí ani na kritériá, ktoré musia žiadatelia, teda budúci rodičia spĺňať na to, aby mohli takúto dohodu uzatvoriť a dokonca nehľadí ani na dôvod, ktorý ich vedie k rozhodnutiu nájsť si náhradnú matku, ktorá im porodí dieťa. Surogačnú dohodu teda môžu uzatvoriť páry bez ohľadu na rodinný stav, pohlavie či sexuálnu orientáciu a nehľadiac na to či sa takto rozhodli, pretože samy nemôžu splodiť dieťa zo zdravotných dôvodov, alebo je pre nich takáto možnosť, mať dieťa, ktoré porodí iná žena, pohodlnejšia.


Dohody o surogácii svojimi účinkami vytvárajú samotnú podstatu surogácie v Kalifornii, a to, že to je obchodná transakcia, pričom to ešte utvrdzuje fakt, že legálnou matkou nenarodeného dieťaťa nie je tehotná žena, aj napriek tomu, že v niektorých prípadoch môže byť jeho biologickou matkou (napr. pokiaľ je darkyňou vajíčok). Tento inštitút má však svoje výhody, ktoré opisuje kalifornská právnička Karla M. Mansur vo svojom blogu: „Surogačné dohody preukazujú svetu, že zamýšľaní rodičia, uvedení v dohode, sú legálni rodičia dieťaťa, a to aj napriek faktu, že ani jeden z nich dieťa neporodí. Tieto dohody vyžadujú, aby nemocnica, v ktorej sa dieťa narodí, zapísala do rodného listu rodičov a nie matku, ktorá dieťa porodí. Ďalej dáva rodičom množstvo ďalších práv ako napríklad právo rozhodovať o zdravotnej starostlivosti poskytnutej dieťaťu, právo riešiť otázky týkajúce sa poistenia, a najmä právo vziať si dieťa domov z nemocnice.“ Všetky tieto práva páru vyplývajú zo základného práva, ktoré dohody o surogácii prinášajú, a to že budúci rodičia sú jeho výhradnými zákonnými zástupcami, a to už pred tým než sa dieťa narodí. Azda najdôležitejším faktorom, ktorý vyplýva z uzatvorenia surogačnej dohody je, že nie je potrebná následná adopcia dieťaťa po pôrode. Všetky vyššie uvedené práva vyplývajú rodičom priamo z dohody o surogácii.


Na druhej strane, uzatvorením tejto dohody sa náhradná matka vzdá všetkých rodičovských práv k svojmu dieťaťu, pričom ich „prepíše“ na pár, zatiaľ čo je dieťa ešte stále v jej lone. Londýnsky advokát Andrew Powell, nedávno strávil čas vo firme v Los Angeles špecializujúcej sa na právo týkajúce sa surogačného materstva a plodnosti, aby videl ako efektívne funguje právna regulácia týchto špecifických právnych oblastí v Kalifornii. Na základe týchto skúseností, ktoré nazbieral, tvrdí: „Z právnej regulácie a jasnej definície práv, vyplýva istota v právnych vzťahoch a bránia vykorisťovaniu. I keď uzatvorením surogačnej dohody sa náhradná matka stáva len chodiacou, hovoriacou maternicou.“

Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ

Použité zdroje:
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+4 =


-- žiadne príspevky --