SR: Nové nariadenie vlády SR k odberu a darcovstvu buniek a tkanív | Medicínske právo
              

Články


SR: Nové nariadenie vlády SR k odberu a darcovstvu buniek a tkanív


 | 27.4.2014 | komentárov: 0

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nové nariadenie týkajúce sa odberov a darcovstva tkanív a buniek a tiež kritérií pre výber darcov. Toto nariadenie by malo zmeniť a doplniť doterajšie nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Zmena sa týka najmä kritérií pre výber darcov reprodukčných buniek a to tých darcov, ktorý žijú v oblasti alebo pochádzajú z oblasti s vysokou prevalenciou  vírusu HTLV-I, majú sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti, alebo ich rodičia pochádzajú z tejto oblasti. U týchto darcov sa okrem  testu na HIV 1 a 2, HCV, HBV, syfilis a negatívny test na chlamýdie vyžaduje aj test na protilátky proti HTLV-I. Rovnaká podmienka platí aj pre laboratórne testy požadované pre darcov tkanív a buniek.

Zmena sa týka aj § 12 ods. 2 nariadenia, ktorý stanovoval povinnosť odberu krvných vzoriek na účely testovania v čase darcovstva. Po zmene nariadenia ak pôjde o darcovstvo reprodukčných buniek od inej osoby ako od partnera, krvné vzorky bude potrebné odobrať v čase každého darcovstva. Nariadenie by malo zaviesť nové ustanovenie, podľa ktorého ak pôjde o partnerské darcovstvo reprodukčných buniek, ktoré nie sú určené na priame použitie, krvné vzorky by mali byť odoberané 3 mesiace pred prvým darcovstvom. V prípade ďalšieho partnerského darcovstva od rovnakého darcu, budú krvné vzorky odoberané najneskôr do 24 mesiacov od predchádzajúceho odberu krvných vzoriek.

Nariadenie okrem týchto zmien preberá aj právne záväzné akty Európskej únie. Konkrétne ide o Smernicu Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006) v znení smernice Komisie 2012/39/EÚ z 26. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27.11.2012).
Aktuálne je nariadenie v štádiu rokovania vlády SR, účinnosť by po schválení malo nadobudnúť 1. júna 2014.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ


Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Search/SearchResults.aspx?instEID=-1&langEID=1

Obrázok: freedigitalphotos.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+6 =


-- žiadne príspevky --