Znepokojenie Rady Európy nad selektívnymi potratmi v Európe | Medicínske právo
              

Články


Znepokojenie Rady Európy nad selektívnymi potratmi v Európe


 | 23.4.2014 | komentárov: 1

Nedávne štúdie, ktoré sa týkajú selektívnych potratov dievčat, praktikovaných vo východnej Európe, vzbudili pozornosť komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa.

Podľa správy "Selektívne potraty dievčat v Ázii", publikovanej francúzskym Inštitútom demografických štúdií INED, vydanej v decembri minulého roku, je väčšina narodených detí mužského pohlavia, a to najmä kvôli potratom plodov so ženským pohlavím. Dochádza k tomu nielen v Ázii, ale aj na európskom kontinente, a to v štátoch bývalého sovietskeho zväzu a Balkánu. Pri prenatálnom výbere pohlavia dieťaťa dochádza „k asymetrickému pomeru pohlaví“, čo znamená odklon od prirodzeného priemerného pomeru a v súčasnosti napr. na juhu Kaukazu je pomer narodených chlapcov 110 až 117 na 100 narodených dievčat.

Tento stále pretrvávajúci fenomén vyvoláva isté obavy. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Niels Miužnieks vydal na podnet Európskeho centra pre právo a spravodlivosť deklaráciu, ktorá odsudzuje selektívne potraty na základe pohlavia dieťaťa. Podľa Muižnieksa je takéto konanie hlboko diskriminujúce a malo by byť zakázané, ak nie kriminalizované. Potrat predstavuje podľa neho akt násilia voči dieťaťu, ktoré sa má narodiť. Vo svojej deklarácii odkazuje taktiež na skutočnosť, že aj Organizácia Spojených národov sa zaoberá touto otázkou a popisuje prenatálnu selekciu podľa pohlavia dieťaťa ako akt násilia voči ženám. 


V rozsudku Silva Monteiro Martins Ribeiro vs. Portugalsko, Európsky súd pre ľudské práva stanovil, že potrat nie je základným právom podľa princípov Dohovoru. Je potreba dodať, že ESĽP  toleruje potrat, ak je opodstatnený primeraným dôvodom podľa Dohovoru. Súd ďalej tvrdí, že je nesporné, že potrat „ na vlastnú žiadosť“ alebo z rôznych spoločensko-ekonomických dôvodov nie je základným právom. Záverom ESĽP dodáva, že potrat musí byť opodstatnený  dôvodom, ktorý môže vyvážiť iné práva a záujmy uznané Dohovorom, a to ochranou života a ochranou zdravia tehotnej ženy. Podľa judikatúry ESĽP sú vôľa a nezávislosť ženy nedostačujúce na to, aby dostatočne odôvodnili potrat.  


Nakoniec je namieste varovanie Rady Európy pred sociálnymi dôsledkami selektívnych potratov, akým  je najmä  populačná nerovnováha, ktorá môže  spôsobiť mužom ťažkosti v hľadaní partnerky. Tieto problémy môžu ďalej viesť k vážnym druhom porušovania ľudských práv, akými sú nútená prostitúcia, rast kriminality a podobne.

Spracoval:     Ondrej Tencer
Zdroj:          http://www.genethique.org/?q=fr/synthese-fr/168&last=true
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+2 =


AsceferJeaspLaw

(22.6.2020)