Austrália: Prelomové rozhodnutie zaviedlo neutrálne pohlavie | Medicínske právo
              

Články


Austrália: Prelomové rozhodnutie zaviedlo neutrálne pohlavie


 | 21.4.2014 | komentárov: 2

Jednou z aktuálnych a často diskutovaných bioetických tém je aj téma sexuality a personality každého jednotlivca. Tejto oblasti sa nevyhýba už ani právo a jeho regulačné mechanizmy. Svojim rozhodnutím prispel do diskusie nedávno aj austrálsky Najvyšší súd, ktorý rozhodol v jednej z prelomových káuz týkajúcich sa definovania ľudského pohlavia mimo „štandardné“ binárne chápanie pohlavia: muž/žena.

Po štvorročnom právnom spore na nižších austrálskych súdoch získala Norrie, transgender osoba, právo nebyť radená ani do jednej z kategórií pohlavia, teda ani ako muž, ani ako žena. Norrie sa narodila v Škótsku ako muž. V roku 1989 podstúpila chirurgický zákrok, pri ktorom jej bolo zmenené pohlavie. Niekoľko rokov po tejto operácii sa Norrie začala označovať ako tzv. Neuter (z latinského významu slova „žiadny; žiadneho pohlavia“).

Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 2. apríla 2014 konštatoval, že federálny štát Nový Južný Wales musí uznať vo svojej legislatíve popri mužskom a ženskom pohlaví aj tretie, „nešpecifikované pohlavie“. Súd tak nadviazal na tri roky starý krok austrálskeho Ministerstva zahraničných vecí, ktoré už skôr umožnilo občanom uvádzať vo svojich pasoch pri kolónke „pohlavie“ možnosť „neidentifikované/neutrálne/intersex“. „Pre väčšinu právnych vzťahov je otázka pohlavia konkrétnej osoby irelevantná,“ uvádza Najvyšší súd. Ako však ďalej uvádza vo svojom odôvodnení, „...azda jediným, no o to závažnejším právnym vzťahom, na ktorý má určenie pohlavia dopad, je následná definícia prípadného manželstva takejto osoby.“


Treba však uviesť, že Najvyšší súd uznal, že jedinými „registrovateľnými“ skupinami pohlavia sú muž a žena. Zároveň však dodáva, že to ešte neznamená, že ľudia by mali byť akokoľvek nútení k tomu aby si vybrali jedno z týchto pohlaví. Podľa súdu by mali mať viacero možností voľby. „Nejestvuje nič v zákone o vedení matriky (tzv. Births, Deaths and Marriages Registration Act) čo by matriku oprávňovalo, ešte menej zaväzovalo, aby vykonala pri zápise osoby zápis podľa tak nepresnej klasifikácie ako je klasifikácia muž/žena,“ uvádza ďalej súd.


Podľa očakávania, rozhodnutie vyvolalo v Austrálii rozporuplné reakcie zástancov a odporcov takejto úpravy. Tak napríklad expertka na genderové štúdie z Univerzity v Sydney Jennifer Germon napísala, že chápanie mužského a ženského pohlavia v duálnom zmysle slova je celkom nesprávne a len poukazuje na to ako právo nedokáže udržať krok s vedeckým pokrokom. Naopak, matrika Nového Južného Walesu, ktorá bola v spore s Norrie na strane odporcu uviedla vo svojej žalobnej odpovedi nasledovnú obhajobu binárneho chápania pohlavia muž/žena: „...pri absencii zákonnej definície pojmov ako sú „pohlavie“ či „zmena pohlavia“ , mal by byť týmto pojmom prikladaný ich prirodzený, resp. bežný výklad, ibaže zo zákona vyplynie vôľa upraviť toto chápanie inak ako je bežné … Tradičné použitie jazyka teda podporuje definíciu, ktorú používa matrika pri chápaní a výklade slova „pohlavie“. Identifikovanie ľudí ako, buď muž alebo žena, je v našej spoločnosti hlboko zakorenené a dlhodobo používané ... Ak si teda vezmeme do úvahy klasický predpoklad dvoch pohlaví, ktorý sa uplatňuje naprieč celým právnym systémom, je celkom nepravdepodobné, že legislatíva odmietne fundamentálne princípy alebo sa odcudzí všeobecnému systému práva bez toho aby takúto svoju vôľu prejavila čisto a jasne.“

Nepochybne bude zaujímavé ďalej sledovať, aký dopad bude mať rozhodnutie na spomínané právne inštitúty ako sú napr. manželstvo a či austrálsky zákonodarca pristúpi k úprave aj v tejto otázke. Je totiž pravdepodobné, že pri ponechaní súčasnej úpravy s novou možnosťou ponechania si „nešpecifikovaného“ pohlavia, budú v budúcnosti vznikať viaceré kontroverzné problémy.

Tomáš Pázmány


zdroje: http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10917
rozhodnutie Najvyššie súd Austrálie zo dňa 4. apríla 2014: http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2014/11.html
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+7 =


AddImpage

(25.4.2018)
Tarif Du Levitra En Pharmacie buy cialis online Kamagra Bestellen Wo Clomid Omnadren Cefotaxime

KirWoussy

(24.4.2018)
Dapoxetina Tadalafil Products Dairy Amoxicillin Cialis Versus Levitra cheapest cialis 20mg Pedidos De Viagra