Výzor, ktorý zabil? | Medicínske právo
              

Články


Výzor, ktorý zabil?


 | 20.4.2014 | komentárov: 0

Asistovaná samovražda je povolená vo viacerých krajinách sveta a môže byť riešením pre ľudí ako odísť z tohto sveta, pokiaľ sú nevyliečiteľne psychicky alebo fyzicky chorí a nemajú vôľu alebo silu bojovať s touto chorobou a radšej sa rozhodnú dôstojne odísť z tohto sveta v takom čase, kedy ešte nie sú na príťaž svojím rodičom alebo iným blízkym. Avšak v niektorých krajinách, ako je napríklad Belgicko a Švajčiarsko eutanázia naberá rozmer absurdnosti, pretože dôvody, pre ktoré sa eutanázia povoľuje, nie sú obmedzené len nevyliečiteľnú chorobu či dokonca najnovšie v Belgicku ani vekom alebo rozsahom mentálnej vyspelosti.

Príkladom nebezpečnej tendencie je aj žena menom Oriella Cazzanello. Pani Cazzanello, ktorá pochádzala z Talianska, sa vo svojom veku 85 rokov rozhodla bez akéhokoľvek oznámenia svojej rodine odcestovať do mesta Basel vo Švajčiarsku, s cieľom zomrieť pomocou inštitútu asistovanej samovraždy. Na tom by však nebolo nič zarážajúce, keďže vo Švajčiarsku je asistovaná samovražda povolená ako občanom Švajčiarska tak aj cudzincom. Avšak zarážajúci je dôvod, ktorý táto, aj napriek pokročilému veku, úplne mentálne a fyzicky zdravá Talianka, uviedla ako dôvod, pre ktorý chce ukončiť svoj život. Týmto bola jej domnienka, že stráca svoj dobrý výzor („losing her good looks“). Presnejšie pani Cazzanello uviedla, že jej rozhodnutie zomrieť bolo spôsobené tým, že bola skľúčená zo starnutia a z nevyhnutnej straty jej výzoru, na ktorý bola hrdá („weight down by ageing and the inevitable loss of the looks of which she was proud“).


Zhodou okolností v tomto čase, výskumníci z Univerzity v Berne (Švajčiarsko) vydali dokument, ktorý ukazuje, že 16% z ľudí, ktorí zomreli na klinikách vo Švajčiarsku vykonávajúcich eutanáziu, nemajú podstatný zdravotný problém. Títo ľudia chcú len jednoducho ukončiť svoj život, pretože sú unavení zo života. Výskumníci v súvislosti s týmto uvádzajú: „Asistovaná samovražda vo Švajčiarsku je spájaná so ženským rodom a situáciami, ktoré môžu naznačovať väčšiu zraniteľnosť, ako sú napríklad situácie, keď sú ženy osamelé alebo rozvedené, pričom medzi tieto ženy patria aj ženy s vyšším vzdelaním a vyšším sociálno-ekonomickým postavením“.

Toto by mohol byť aj druhotný, síce ňou samotnou neuvedený, dôvod, prečo pani Cazzanello mohol viesť k rozhodnutiu podstúpiť eutanáziu, pretože sa roky nestretávala so svojimi deťmi a tie sa dokonca o jej smrti dozvedeli až potom, keď im právnik pani Cazzanello doručil  jej popol a osvedčenie o úmrtí z kliniky.

Tento prípad pani Cazzanello je jeden z mnohých, prečo je dôvod zamýšľať sa nad tým, že podmienky, za ktorých by mala byť asistovaná samovražda pripustená, by mali byť v zákone zakotvené prísnejšie, ako sú teraz. Odporcovia z radu cirkví, kresťanskodemokratických politikov a časti lekárov či bioetikov od začiatku zavedenia inštitútu asistovanej samovraždy varovali hlavne pred tým, že pacienta vedie k eutanázii v niektorých dôvodoch aj to, že oňho nie je dostatočne dobre lekársky postarané – trpí depresiami, zlou alebo nedostatočnou liečbou, bolesťami alebo má pocit, že je na obtiaž. V týchto prípadoch už neplatí hlavný cieľ eutanázie, a to uľahčenie umierajúcemu smrť, ale umožnenie pacientovi odchod zo sveta de facto znamená nahradenie liečby alebo skvalitnenia liečby zabitím.

Zdroj:     http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10872
             časopis RESPEKT 9
Spracovala: Anna Pekarovičová
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+6 =


-- žiadne príspevky --