Čína zmierňuje politiku jedného dieťaťa | Medicínske právo
              

Články


Čína zmierňuje politiku jedného dieťaťa


 | 26.3.2014 | komentárov: 0

Po troch desaťročiach čínskej politiky, ktorá zákonom zakazuje väčšine obyvateľstva mať viac ako jedno dieťa, chce Čína zmierniť politiku jedného dieťaťa.

Obrazok

Vyplýva to z reforiem schválených v priebehu plenárneho zasadnutia ústredného výboru Komunistickej strany Číny, ktoré sa uskutočnilo koncom minulého roka. Hovorí sa o ďalekosiahlych reformách v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.  Informovala o tom agentúra Nová Čína. Reformy, ktoré boli výsledkom  šesťdňového zasadnutia kongresu už boli testované v niektorých častiach krajiny. Očakáva sa , že reformy budú postupne zavadzané po celej krajine v jednotlivých provinciách prostredníctvom provinčných orgánov, ktoré budú prijímať vlastné rozhodnutia o vykonávaní, podľa miestnej demografickej situácie.

Podľa novej legislatívnej zmeny manželské páry, v ktorých aspoň jeden z rodičov je jedináčik,  môžu mať druhé dieťa. Doterajšie zákony povoľovali mať dve deti len párom, v ktorých obaja rodičia boli jedináčikovia. Existovali však ďalšie výnimky pre oficiálne uznane národnostné menšiny a vidiecke páry, ktorých prvé dieťa bolo dievča alebo malo zdravotné postihnutie. V Pekingu sa musí druhé dieťa narodiť najmenej štyri roky po prvom a iba matkám vo veku nad 28 rokov.

Vláda odhaduje, že zmeny v dlhšom časovom horizonte umožnia ďalším 15.000.000-20.000.000 párom rozšíriť svoje rodiny, pomôžu zastaviť  pokles pôrodnosti a zmiernia nebezpečnú demografickú nerovnováhu pohlaví a starnúceho obyvateľstva, a teda zvýšia schopnosť rodín starať sa o seniorov. Avšak existujú aj obavy, či budú zmeny efektívne. Qianjiang Evening News, štátne  noviny v pobrežnej provincii Zhejiang zverejnili informáciu, že pár mesiacov potom, čo v provincii začala skúšobná doba na otestovanie vyššie uvedených zmien,  v troch mestách bolo doručených len 300 žiadostí o druhé dieťa, čo predstavuje oveľa nižší záujem než sa očakávalo.

Podľa výskumu Štátnej komisie pre zdravie a plánovane rodičovstvo viac ako polovica rodičov tvrdí, že navrhované zmeny legislatívy sa nepremietnu do reálneho života podľa očakávaní kvôli rastúcim nákladom na výchovu detí. Politika jedného dieťaťa sa stala súčasťou života rodín a obavy týkajúce sa financií- vysoké ceny nehnuteľností, rastúce náklady na vzdelanie zatvárajú vyhliadky na druhé dieťa. V rozhovoroch mnoho párov vyjadrilo neochotu mať viac ako jedno dieťa, ktorú odôvodňuje rastúcimi nákladmi na bývanie a pretrvávajúci kultúrnymi normami, ktoré vyžadujú, aby manželia vlastnili nielen byt, ale aj auto a ďalšie materiálne statky, ktoré môžu rodinu zadĺžiť.

Politiku jedného dieťaťa Čína zaviedla v roku 1979, aby utlmila rýchly rast populácie. Jej striktné presadzovanie viedlo podľa ochrancov ľudských práv napríklad k núteným potratom, dokonca aj v pokročilom štádiu tehotenstva, selektívnym potratom, nedobrovoľnej sterilizácii, či „susedskému udávaniu“ párov čakajúcich ďalšieho potomka.

Zákonné obmedzenie plánovaného rodičovstva a preferencie mužských potomkov na základe kultúrnych zvyklostí prinieslo so sebou spektrum neplánovaných dôsledkov.

1. Rodová nerovnováha
Mužnosť je podstata čínskej spoločnosti - synovia nie len pokračujú v rodovej tradícii, ale tiež sa očakáva, že zabezpečia rodičov v starobe.
Sociálne posolstvo: Prežitie závisí na synoch a dcéry sú len príťažou.
Kvôli preferencii mužských potomkov čelí v súčasnosti krajina demografickej nerovnováhe. V roku 2012 bolo v Číne asi o 40 miliónov viac mužov ako žien, pričom chlapcov mladších ako  15 rokov bolo o 18 miliónov viac ako dievčat v tomto veku. Vláda odhaduje, že v roku 2020 bude v Číne 30 miliónov mladých „nadbytočných“ mužov, ktorý nebudú mať šancu nájsť si partnerku.

2. Starnúca populácia
Ekonómovia varujú pred ďalším výsledkom politiky jedného dieťaťa, ktorým je starnúca populácia. Upozorňujú,  že obyvateľstvo Číny v produktívnom veku dosiahlo vrchol v roku 2012, takže bude čoraz  menej zárobkovo činných osôb, keďže starnúce obyvateľstvo odchádza do dôchodku a postupne bude narastať neschopnosť obyvateľstva postarať sa o svojich rodičov a starších príbuzných. V minulom roku žilo v Číne 194 miliónov ľudí vo veku nad 60 rokov, ide o najväčšiu populáciu tejto vekovej skupiny na svete.

Pri plánovaní dieťaťa je nutné dodržať všetky prísne stanovené pravidlá, ktoré sú sankcionované extrémne vysokými pokutami. Podľa vládnych údajov 24 čínskych provincií a ďalších regiónov v roku 2012 vyzbieralo 3.290.000.000 dolárov na pokutách.

Pokiaľ čínske páry chcú zabezpečiť,  aby sa ich dieťa sa narodilo legálne, stále potrebujú "certifikát plánovaného rodičovstva", ktorého úradné vydanie často trvá mesiace. Tento proces si vyžaduje, aby potenciálni rodičia zozbierali viac než tucet odtlačkov úradných pečiatok z rôznych úradov a agentúr vo svojich oficiálnych rodných mestách, aj keď sa už dávno odsťahovali na iné miesto. Okrem iného každý z rodičov musí predložiť potvrdenie od zamestnávateľa a niekoľkých ministerstiev, že je ekonomický a právne spôsobilý. Schválenie plánovaného rodičovstva trvá dlhé mesiace.

Zdroj:
www.nytimes.com/2014/02/26/world/asia/many-couples-in-china-will-pass-on-a-new-chance-for-a-second-child.html
mag.newsweek.com/2014/01/24/one-child-policy-big-problem-china.html

Foto: freedigitalphotos.net

Spracovala: Katarína Tomková Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+3 =


-- žiadne príspevky --