Prevratný objav v oblasti kmeňových buniek | Medicínske právo
              

Články


Prevratný objav v oblasti kmeňových buniek


 | 10.2.2014 | komentárov: 0

Tímu vedcov z USA a Japonska sa podaril prevratný objav, ktorý môže celkom zásadne zmeniť možnosti využívania kmeňových buniek. Podľa štúdie, ktorá bola minulý týždeň uverejnená v časopise Nature, sa totiž tímu okolo dr. Vacantiho a dr. Obokatu podarilo „preprogramovať“ akékoľvek dospelé bunky a zmeniť ich do stavu buniek kmeňových. Význam kmeňových buniek spočíva v tom, že sa môžu vyvinúť v akúkoľvek bunku ľudského tela (pluripotentnosť buniek). Možnosti ich využitia preto vedci vidia najmä v regeneratívnej medicíne, liečbe rakoviny či klonovaní.

Obrazok

Technika, ktorú na takéto „preprogramovanie“ buniek vedci použili, je pritom pomerne jednoduchá. Vychádzali z toho, že v prípade, že sa dospelé bunky budú nachádzať v pre ne nepriaznivom prostredí, samé sa v rámci akéhosi obranného mechanizmu („repair kit“) pretransformujú do pluripotentného stavu. A skutočne, po tom, čo vedci nechali dospelé bunky v kyseline prípadne ich dali do prostredia, kde bol nedostatok kyslíka, samé sa vrátili do pluripotentnej podoby. Ak by boli potom následne tieto bunky prenesené do nejakého dospelého média, správali by sa rovnako ako embryonálne kmeňové bunky, pričom by boli schopné produkovať bunky tvoriace placentu či ľudské embryo.

Samotná transformácia dospelých buniek na kmeňové bunky nie je nová. Už skôr sa čosi podobné podarilo japonskému vedcovi Shinya Yamanakovi, ktorý za svoj objav získal v roku 2012 Nobelovu cenu. Avšak jeho postup bol oveľa komplikovanejší ako objav Vacantiho a Obokatu. Yamanaka totiž na získanie svojich tzv. indukovaných pluripotentných kmeňových buniek používal štyri gény dospelej bunky, ktoré sa bežne nachádzajú v kmeňových bunkách. Na ich získanie použil neškodný vírus. Ako sa neskôr zistilo, Yamanakov objav nebol úplne využiteľný a nepriniesol prelom v regeneratívnej medicíne, nakoľko sa zistilo, že ním získané kmeňové bunky sa môžu zmeniť aj na celkom neočakávané bunky, dokonca aj rakovinotvorné. Vacantiho a Obokatuov objav je prevratný práve v tom, že na získanie kmeňových buniek vôbec nezasahuje do DNA. Všetko, čo je k získaniu kmeňových buniek potrebné, je vystaviť ich stresovému prostrediu (kyselina).
Tento nedávny objav sa tak priamo dotýka už dlhšie pertraktovanej problematiky kmeňových buniek a ich využívania. Už skôr sa totiž tieto bunky získavali z ľudských embryí, pričom v dôsledku ich získania, dochádzalo k likvidácii embrya. Práve preto mnohé krajiny pristúpili k zákazu získavania kmeňových buniek z ľudského embrya a ich využívania pre vedecké účely. Avšak na naliehanie viacerých vedcov niektoré krajiny uvoľnili svoju legislatívu a dovolili získavanie kmeňových buniek z ľudských embryí. Takéto kmeňové bunky majú totiž obrovský potenciál, ktorého sa ale mnohí odporcovia ich využívania zároveň obávajú. Poukazujú napr. na fakt, že bunky, ktoré sa Vacantimu a Obokatuovi podarilo získať, môžu byť indukované na ľudské embryá. Ako tvrdí Robert Lanza z inštitútu Advanced Cell Technology: „Pokiaľ tieto bunky sú skutočné pluripotentné a sú reprodukovateľné v ľudskej bytosti, potom je možné ich implantovať do maternice, kde majú potenciál stať sa ľudskou bytosťou. V tomto bode sa preto zároveň dostávame do tzv. right-to-life kontroverzie.“ Inými slovami, novo objavené možnosti získavania kmeňových buniek môžu viesť k nových snahám o klonovanie ľudských bytostí. Pričom ako tvrdí dr. Vacanti: „Klony ako ovca Dolly v skutočnosti nie sú perfektné kópie. Pokiaľ však klonujete bunku za použitia našej techniky, nepoužíva sa žiadne ľudské vajíčko, čo znamená, že odpadá dodatočná mitochondriálna DNA. Vznikne teda embryo a placenta, ktoré sú perfektnými (dokonalými) kópiami originálu."

Bude preto zaujímavé sledovať ďalší progres tejto techniky, nakoľko zatiaľ bola vyskúšaná len na myšiach. Je však nepochybné, že ak sa vedcom podarí zopakovať úspech aj na ľuďoch, bude to slovami R. Lanzu znamenať „zmenu všetkého“, pričom môže ísť o finančne veľmi nenáročnú technológiu v oblasti reprodukčnej medicíny.

Zdroje: http://www.newscientist.com/article/mg22129542.500-stem-cell-power-unleashed-after-30-minute-dip-in-acid.html?full=true#.UvDuZtJvIbw
              http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10834  

Pôvodný článok v časopise Nature
Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+6 =


-- žiadne príspevky --