HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2014: Ing. arch. Radoslav Herda | Medicínske právo
              

Články


HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2014: Ing. arch. Radoslav Herda


 | 6.2.2014 | komentárov: 0

V mesiaci FEBRUÁR prijal pozvanie na rozhovor Ing. arch. Radoslav Herda. Ing. arch. Radoslav Herda v roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Od roku 2006 vydáva pacientske časopisy. Túto činnosť od roku 2009 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, ktorá v súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly - Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín. Stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, najväčšie pacientske periodikum na Slovensku. Ako projektový manažér v združení Slovenský pacient pracuje na projekte vzdelávania - Akadémia pacienta. V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára toto združenie novú platformu jednotného hlasu pacientov. Aktuálne pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti.

Obrazok MEDIUS:  Dobrý deň. Viem, že Vaša činnosť je pestrá. Mohli by ste prosím priblížiť, čomu všetkému sa profesionálne venujete?

Predovšetkým sa venujem komunikácii. Prvé povolanie, ktoré si ako dieťa pamätám, bolo maliar – spisovateľ. V detstve ma bavilo písať a kresliť príbehy. Ukončil som Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity, živil som sa maľovaním obrazov a pracoval ako architekt - kreslič pri filme. Neskôr som založil reklamnú agentúru a vydavateľstvo pacientskych časopisov. Dnes mám najradšej občianske aktivity, kde meriam svoju profesionalitu a výkon.

MEDIUS: Ako ste sa dostali k obhajobe práv pacientov? Čo je Vašou motiváciou?

Pacientom sa venujem dlho. Už na vysokej škole som vyzval svojich spolužiakov, aby sme potešili deti na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice. Na rysovni sme nakreslili niekoľkometrový pás a zavesili ho na oddelení. Toto bola moja prvá aktivita pre pacientov. Písal sa rok 1993 a vtedy sa také veci veľmi nerobili. Veľmi ma to vtedy bavilo a teší ma to dodnes. Samozrejme, dnes je to iné. Nejde už len o to niekoho potešiť, ale sa o neho aj postarať. A najlepší spôsob ako sa postarať o pacientov je bdieť nad ich právami a sledovať ich dodržiavanie.

MEDIUS: Čo je cieľom resp. hlavným zámerom organizácie Slovenský pacient? Aké aktivity vyvíjate?

Mottom našeho združenia je stáť na strane pacienta. Jej hlavným cieľom je teda zlepšiť ich situáciu na Slovensku. Máme 36% efektívnosť zdravotníctva. Množstvo peňazí uniká z rezortu, a tak zostáva málo peňazí na zdravotnú starostlivosť, na platy sestier a lekárov. To cítime všetci. Keď nie je zaplatený ošetrujúci personál, ťažko sa dá hovoriť o kvalitnej zdravotnej starostlivosti. A pritom si za ňu všetci kráľovsky platíme.

MEDIUS: Mohli by ste nám jednotlivo priblížiť každú z Vašich aktivít?

Najdôležitejšou aktivitou týchto dní je občianska aktivita proti spoplatňovaniu parkovísk pred verejnými nemocnicami HORE rampy BEZ platenia. Som jej signatárom a hneď od začiatku sa podieľam na príprave a realizácii všetkých protestov. Sme radi, že téma chytila ľudí a je pre média zaujímavá.

3. februára sme odštartovali turné po parkoviskách, ktoré musia byť pre pacienta bezplatné. Nakoľko má občan podľa ústavy zabezpečený bezbariérový a bezplatný prístup k zdravotnej starostlivosti, platené prednemocnicčné parkoviská nesmú tento prístup blokovať. Je to veľmi citlivá téma a aj na základe reakcií ľudí vidíme, že sa týka všetkých.

Ďalšou významnou aktivitou je naša internetová stránka www.slovenskypacient.sk s návštevnosťou vyše 47.000 návštevníkov mesačne. Pomáha nám spájať sa so všetkými pacientami, odovzdávať im dôležité sociálno-zdravotnícke informácie a vzdelávať ich v ich právach. Na stránke sa môžete stretnúť s projektom Akadémie pacienta, ktorý je vlajkovou loďou našich vzdelávacích aktivít. Vydali sme už 5 vzdelávacích seminárov v 3 oblastiach: v právnej, sociálnej a zdravotnej. Momentálne robíme vzdelávacie semináre pre pacientov s Parkinsonovou chorobou po celom Slovensku.

MEDIUS: Aký je podľa Vás najväčší problém „slovenského pacienta“?

Za najväčší problém slovenského pacienta považujem úplné spoľahnutie sa na autoritu. Vnímam to ako v občianskej oblasti – „štát sa o mňa postará“, tak aj v zdravotnej oblasti – „lekár mi opraví telo“. Všetko sa nám viac deje, ako sme účastníkom tohto procesu. Demokracia je vytvorená na ochranu občana pred svojvôľou moci, ale nefunguje, keď sa na nej občan nepodiela. Navyše, dlhé obdobia o nás rozhodovali iní a to na nás, Slovákoch, zanechalo rôzne stopy. Preto je podľa mňa nevyhnutné, aby sme prešli zmenou a začali sa o seba starať, a to  novým spôsobom. Ideálne by bolo, keby sme neprešli od odovzdanosti autorite hneď k orientácii na seba, ale začali sa zodpovedne starať aj o svojich blízkych. A to tak, že  nemusíme skončiť iba pri svojej rodine.

MEDIUS: Existujú podľa Vás jednoduché spôsoby, ktorými je možné tento problém „odovzdanosti sa autorite“, osudu,  vyriešiť?

Nie. Nemám žiaden návod na rýchle vyriešenie problémov. Žiaden podľa mňa ani neexistuje. Životný štýl v nás pretrváva dlho a zlozvyky sa ťažko menia. To, čo ale môžeme začať robiť hneď, je prestať zo situácie obviňovať druhých ľudí. To je dobrý začiatok. Hovorím o tom, že sa oplatí meniť kultúru vzťahov a vedome prechádzať od obviňujúcej k neobviňujúcej kultúre. Túto zmenu považujem za kľúčovú, pretože v obviňujúcej kultúre sa hľadá vinník a v neobviňujúcej sa hľadá lepší systém pre všetkých. Chyby sa stanú vždy, ale len 1% z nich nastane z nedbanlivosti. Zvyšok sú tzv. systémové chyby, kedy ich ľudia vykonajú iba vykonávaním daného systému.

MEDIUS: Na čom aktuálne v združení pracujete? Aký je Váš posledný projekt?

Veľa pracujeme s webom. Pripravujeme nový responzívny web a sme veľmi zvedaví, čo nám prinesie. Radi by sme mali na konci roku 2014 100.000 mesačné návštevnosti a veríme, že práve s týmto novým webom by sa nám to malo podariť. Výborné výsledky očakávame aj od projektu Akadémie pacienta, najmä v oblasti vzdelávacích seminárov pre pacientov. V rámci vzdelávania pacientov pripravujeme videá na rôzne zdravotnícke témy, ktoré budú súčasťou našeho youtube kanálu. Novinkou bude oblasť prevencie, ktorú považujem vo vzdelávaní pacienta za kľúčovú. A nesmierne zaujímavé sa mi zdajú prieskumy vzťahov medzi lekármi a pacientmi. Je to úplne nový prístup k tomu najdôležitejšiemu v celom zdravotníctve.

MEDIUS: Čo od týchto aktivít  očakávate?

Od všetkých aktivít očakávam len jednu vec, že si ľudia začnú vážiť svoje telá a svoj život začnú brať ako nesmierne vzácny dar. K tomuto bodu sa vzťahujú všetky naše aktivity a veríme, že sa nám ho podarí naplniť. Naším heslom je stáť na strane pacienta. Ako kľúčovú vnímame jeho telesnú a duševnú integritu, ktorá nesmie byť neuvážene a protiprávne narušovaná. Výsledkom tejto zmeny majú byť lepšie, morálnejšie vzťahy medzi ľuďmi a tým pádom aj lepšia spoločnosť.


Ďakujem za rozhovor.

Spracovala: Zuzana Zoláková


)
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+10 =


-- žiadne príspevky --