Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore | Medicínske právo
              

Články


Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore


 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Tento týždeň sme pre Vás pripravili sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týka výkonu lekárskeho povolanie a členstva v lekárskej komore (sp. zn. 3Tdo 15/2010).

MUDr. K. J., pôsobiaci ako všeobecný lekár, diagnostikoval jednej  zo svojich pacientok zhubný nádor ľavého prsníka. Toto onkologické ochorenie sa rozhodol nenahlásiť príslušnému oddeleniu klinickej onkológie a sám ju začal liečiť. Neodradila ho ani skutočnosť, že na liečbu onkologických pacientov nebol odborne spôsobilý a nemal ani príslušnú atestáciu.  U pacientky došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu a čoskoro na to svojej chorobe v nemocnici podľahla.

 MUDr. K.J. bol následne obvinený zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví a okresný súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov a trest zákazu činnosti – vykonávanie lekárskej praxe v dĺžke dvoch rokov. V občianskoprávnom konaní sa mala následne prejednať otázka náhrady škody. Voči tomuto rozsudku podal odvolanie nielen obžalovaný, ale aj prokurátor, avšak krajský súd ich zamietol. Obžalovaný využil aj ďalšiu zákonom stanovenú možnosť a proti uzneseniu krajského súdu podal dovolanie, v ktorom sa domáhal výroku o porušení zákona a zrušenia predchádzajúcich rozhodnutí.

Najvyšší súd sa po konštatovaní prípustnosti dovolania, zameral na preskúmanie záveru prvostupňového a druhostupňového súdu, podľa ktorého „obvinený inému z nedbanlivosti spôsobil smrť, a to v dôsledku porušenia dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho povolania“.  MUDr. K. J. nebol už v čase skutku členom lekárskej komory, a teda „nebol oprávnený vykonávať povolanie lekára v zmysle platného zákona, a preto nie je akceptovateľný záver, že k smrti poškodenej v rozhodovanej veci došlo aj v dôsledku porušenia dôležitej povinnosti vyplývajúcej obvinenému z jeho povolania. Nie je možné akceptovať závery okresného a krajského súdu, že napriek vylúčeniu obvineného z lekárskej komory tento aj naďalej vykonával činnosť lekára; v jeho postavení išlo o činnosť neregulovanú právnym predpisom.“

Predchádzajúce súdne rozhodnutia sa podľa názoru najvyššieho súdu taktiež nedostatočne zaoberali otázkou príčinnej súvislosti medzi konaním obžalovaného a smrťou jeho pacientky. Na základe uvedených skutočností najvyšší súd v rozsudku vyslovil porušenie zákona, zrušil napadnuté rozhodnutia krajského súdu a okresného súdu a vrátil vec na prerokovanie a rozhodnutie okresnému súdu.
   

Spracovala: Ľudmila Moľová


Zdroj: http://www.supcourt.gov.sk/data/att/2899_subor.pdf
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+4 =


-- žiadne príspevky --