Prinášamé sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne vo veci očkovania | Medicínske právo
              

Články


Prinášamé sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne vo veci očkovania


 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Prinášame sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne (High Court of Justice , Family Division), ktorý rozhodoval v spore rozvedených rodičov vo veci očkovania ich detí vakcínou MMR, keďže nevedeli dôjsť k vzájomnému konsenzu. Veľká Británia je krajina s dobrovoľným očkovaním, predmetom sporu a rozhodujúcim princípom pri rozhodovaní bola otázka, do akej miery rešpektovať rozhodnutie maloletých o im poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a taktiež čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

Obrazok

Všeobecne možno povedať, že hlavný prúd v lekárskej praxi a etike vo Veľkej Británii prekonal v priebehu posledných štyridsiatich rokov prechod od paternalistického modelu k modelu, pre ktorý je prioritou autonómia jednotlivca. Preto nedávny rozsudok Najvyššieho súdu v Londýne, ktorý rozhodol, že dve sestry musia byť zaočkované vakcínou MMR aj napriek ich želaniu, je veľmi prekvapivý.

Po zverejnení výskumu Dr.  Andrewa Wakefielda v časopise Lancet, ktorý spochybňoval bezpečnosť vakcíny a poukazoval na možné riziká, najmä v súvislosti s autizmom ako následkom očkovania MMR vakcínou, sa rodičia dvoch dcér rozhodli po konzultácii so svojím praktickým lekárom, že u staršej dcéry (15), ktorá bola zaočkovaná po narodení, nebudú pokračovať v ďalšom očkovaní MMR vakcínou a u mladšej dcéry (11) sa vzdali očkovania úplne. Neskôr však došlo k rozpadu manželstva, pričom dcéry boli zverené do starostlivosti svojej matky a otec bol s nimi v kontakte každý druhý víkend, polovicu prázdnin a v príležitostne počas pracovných dní.

Po vypuknutí osýpok vo Walese otec oľutoval svoje rozhodnutie, zatiaľ čo ich matka naďalej trvala na svojom nesúhlase a nepriala si, aby dcéry boli očkované. V januári 2013 sa otec, zastúpený advokátom písomne obrátil na matku, že trvá na zaočkovaní svojich detí, v opačnom prípade sa obráti na súd. Keďže nedošlo k dohode, otec podal v apríli minulého roku žalobu.  
V tomto prípade sa obe dcéry jasne vyjadrili, že sa nechcú podrobiť očkovaniu MMR vakcínou, pretože rešpektovali názor svojej matky a neboli stotožnené so zložením konkrétnej vakcíny. Počas procesu sa súd musel vyrovnať aj so vznesenou námietkou, že staršia dcéra je vegánka a vakcína je vyrobená s použitím vaječného albumínu.
Dôvody matky, ktorá trvala na predošlom rozhodnutím boli nasledovné:

•    matka je znepokojená možnými vedľajšími účinkami
•    dohodu s bývalým manželom, že dievčatá nemajú byť očkované považovala za definitívnu
•    bola znepokojená vplyvom očkovania na psychický stav detí, keďže s ním maloleté dievčatá nesúhlasili, najmä kvôli staršej dcére, ktorá má psychické problémy a navštevuje poradňu.
•    staršia dcéra je vegánka a jej námietka je založená na nesúhlase s obsahom vakcíny, keďže obsahuje živočíšne zložky (napr. želatínu)
Súd v tomto prípade nariadil, aby dcéry absolvovali konzultáciu s praktickým lekárom v snahe lepšie pochopiť význam očkovania. Napokon sudca Najvyššieho súdu v Londýne dospel k záveru, že je v najlepšom záujme oboch dcér, aby boli zaočkované MMR vakcínou.
Dôvody rozhodnutia:
•    dcéry boli zreteľne ovplyvnené názorom ich matky
•    vzhľadom na nedostatok ich zrelosti nemohli pochopiť dôvod, prečo ich otec zmenil názor
•    súd nebral do úvahy emocionálne dôsledky, ale rozhodoval o konkrétnom probléme
•    námietky, ktoré boli vznesené dievčatami týkajúce sa zloženia MMR vakcíny neboli v rovnováhe so zdravotným rizikom, ktorému sa mohli vystaviť

Záver


Rozhodnutie je, aj s ohľadom na dôvody spomenuté už vyššie, zaujímavé vo viacerých bodoch.  Jednak, ide o krajinu s dobrovoľným očkovaním, kde súd napriek tomu v záujme oboch maloletých dcér nariadil deti zaočkovať. Pri rozhodovaní posudzoval obe dcéry spoločne, aj napriek ich rozdielnemu veku (vyspelosti), ako aj tomu, že staršia dcéra mala vek blízky dospelosti. Na druhej strane, aj vo Veľkej Británii platí, že až osoby staršie ako 18 rokov majú právo súhlasiť alebo odmietnuť lekárske ošetrenie, keďže podľa niektorých autorov v pätnástich rokoch nemôžeme predpokladať, že dieťa bude natoľko autonómne a kompetentné, aby mohlo rozhodovať o svojom zdraví. V tomto rozhodnutí súd zároveň argumentoval ovplyvniteľnosťou detí vonkajším okolím.
Domnievam sa ale, že aj osoby mladšie ako 18 rokov majú názory, ktoré nemusia byť zanedbateľné pri takomto zásahu do ich telesnej integrity, pričom každú osobu je potrebné hodnotiť individuálne. Na druhej strane ale musíme priznať, že tento problém je potrebné primárne vyriešiť na poli etiky a až následne v oblasti práva.


Spracovala: Katka Tomková
Zdroj:

http://theconversation.com/court-decision-to-force-mmr-wasnt-in-childs-best-interest-20383
http://ukhumanrightsblog.com/2013/10/18/court-orders-mmr-vaccine-for-children/
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2013/2683.html

Obrázok:
http://adam1cor.files.wordpress.com/2013/10/3_3_5_vaccination.png
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+2 =


-- žiadne príspevky --