Francúzsko: verejnosť podporuje dekriminalizáciu asistovanej samovraždy | Medicínske právo
              

Články


Francúzsko: verejnosť podporuje dekriminalizáciu asistovanej samovraždy


 | 14.1.2014 | komentárov: 0

Vo Francúzsku skupina zriadená Národným poradným výborom pre etiku odporučila, aby vláda zlegalizovala eutanáziu pre nevyliečiteľne chorých pacientov.

Obrazok

Skupina francúzskych občanov nazývaná  "Konferencia občanov“, ktorej úlohou je reprezentovať národ, bola zložená z osemnástich zástupcov verejnosti vybraných spoločnosťou IFOP. Vo svojej správe konferencia občanov konštatovala, že možnosť spáchať medicínsky asistovanú samovraždu je v jej očiach legitímnym právom pacienta, ktorý zomiera alebo trpí smrteľnou chorobou, založený predovšetkým na ich jednoznačnom informovanom súhlase poskytnutom pri ich plnom vedomí. Konferencia občanov zdôraznila, že mentálny stav pacienta by mal byť zhodnotený najmenej dvoma lekármi. Taktiež navrhla, aby v niektorých prípadoch na základe predbežných usmernení, by mohla byť poskytnutá eutanázia aj pacientom neschopným dať priamy súhlas.

Správa konferencie občanov podporila predvolebný sľub terajšieho prezidenta Francois Hollanda aj napriek skoršiemu nehlasnému stanovisku Národného poradného výboru pre etiku. Hollande sa v svojej predvolebnej kampani zaviazal, že zlegalizuje "lekársku asistenciu pri skončení života dôstojným spôsobom".

Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku ukázali širokú podporu obyvateľstva legalizácii nejakej formy eutanázie, i keď je potrebné zvážiť ako ďaleko by mal zákon zájsť pri stanovení hraníc v tejto otázke. Vzhľadom na tento stav boli zdravotníkom, ktorí boli v uplynulých rokoch usvedčení z asistencie smrteľne chorým pacientom ukončiť ich životy, ukladané mnohokrát iba podmienečne tresty.

Odlišný názor má Národný poradný výbor pre etiku, ktorý vo svojom stanovisku č. 121 pod názvom "Koniec životnosti, osobnej autonómie, vôľa zomrieť" formuluje niekoľko odporúčaní, na ktorých sa všetci jeho členovia jednomyseľne zhodli. A to najmä:

•    potreba skoncovať so všetkými situáciami poníženia, ktoré sú ešte stále príliš často sprievodnými okolnosťami konca života;
•    je potrebné, aby právo na paliatívnu starostlivosť bolo prístupné všetkým, t.z. právo na  udržanie najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti, keďže francúzsky zákonodarca uznal toto právo pred štrnástimi rokmi. A taktiež rozvinúť prístup k paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí;
•    rešpektovanie práva pacientov, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, ak požiadajú o  navodenie hlbokej sedácie až do ich smrti, prípadne stiahnutie podávania výživy a hydratácie, ktoré dovoľuje súčasná legislatíva, a teda umožňuje prestať umelo predlžovať život, ak o to pacient požiada.

Výbor nedospel k jednotnému stanovisku pri riešení otázky ako pristúpiť k zdravotným opatreniam za účelom urýchlenia smrti, resp. k právu na asistovanú samovraždu. Väčšina výboru (17 členov) však odporučila, aby asistovaná samovražda bez žiadosti pacienta nebola legalizovaná, pretože to považujú za “nebezpečné pre spoločnosť“.  Niektorí pacienti môžu povolenie takejto praktiky považovať za ohrozenie ich života, a tak môžu narásť obavy, že zomrú skôr, ako by prišla prirodzená smrť. Avšak osem členov výboru sa zhodlo na legalizácii asistovanej samovraždy v prípade výslovnej žiadosti smrteľne chorého pacienta.

Prezident Francúzskej republiky uviedol, že v blízkej budúcnosti usporiada celonárodnú debatu o tejto záležitostí a následne jeho vláda predloží legislatívny návrh zákona, ktorý pôjde za hranicu aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy zakazujúcej lekárom asistovať pri samovražde.

Spracovala: Katka Tomková
Foto: freedigitalphotos.net Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+10 =


-- žiadne príspevky --