Zoznam prednášajúcich na konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu ZVEREJNENÝ! | Medicínske právo
              

Články


Zoznam prednášajúcich na konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu ZVEREJNENÝ!


 | 8.1.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zoznam prednášajúcich konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu- je zverejnený na našich webových stránkach. V programe konferencie sú zaradené vystúpenia popredných odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky z niekoľkých európskych krajín (Holandsko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Slovensko). Program budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Obrazok

Je nám potešením, že naše pozvanie prijali a na konferencii s príspevkami vystúpia:


 • JUDr. Ivan Humeník, PhD., Mgr. Bc. Zuzana Zoláková - h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Komora pre medicínske právo - MEDIUS, Právnická fakulta UPJŠ, Košice
 • doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LLM., JUDr. Adam Doležal, LL.M. -  Ústav státu a práva Akademie věd ČR
 • Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil. - Kolégium Antona Neuwirtha
 • JUDr. Ján Šikuta, PhD. - sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu  
 • JUDr. Vlasta Formánková - sudkyňa Ústavného súdu ČR
 • doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. PhD., doc. MUDr. Jozef Zahumenský, PhD. -  forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. , Právnická fakulta TU v Trnave, Lekárska fakulta UK • prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc. - Nemocnica Šaca, 1. súkromná nemocnica Košice
 • MUDr. David Rumpik  - Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín - riaditeľ, predseda českej sekcie asistovanej reprodukcie
 • prof. Rudolf Klimek, M.D., DrSc., Dr.h.c. - Poľsko
 • MUDr. Juraj Vančík, CSc. - riaditeľ Nemocnice Šaca, 1. súkromná nemocnica Košice
 • prof. MUDr. Wolfgang Kroell, PhD. - Ex-dekan Lekárskej fakulty Univerzity v Grazi, Rakúsko
 • MUDr. Miroslav Herman, PhD.- Gyncare - centrum asistovanej reprodukcie Košice
 • MUDr. Jozef Bodnár - patológ, primár HIS Dg - bioptické a cytologické laboratórium
 • MUDr. Danica Caisová - sexuologička, znalkyňa, psychiatrická ambulancia FAIRA
 • Mgr. Iveta Lazorová - prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
 • MUDr. N. Regendová, MPH, MUDr. M. Olexová, PhD. - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Mgr. Hana Celušáková - klinická psychologička a psychoterapeutka, SKP
 • PhDr. Mária Humeníková -  klinická psychologička a psychoterapeutka,  Nemocnica Šaca, 1. súkromná nemocnica Košice

 • doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D., OP - Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach
 • Mons. Prof. Jean-Louis Brugues, OP - hlavný knihovník Vatikánskej knižnice a hlavný archivár tajných vatikánskych archívov
 • em. univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Werner Wolbert - Univerzita Salzburg
 • DDr. Karl Hunstorfer - Lekárska fakulta, Univerzita Viedeň
 • prof. dr. A.H.M. Fred van Iersel  - vedúci Katedry pre náboženstvo a etiku v ozbrojených silách, Fakulta katolíckej teológie, Univerzita v Tilburgu, Holandsko  
 • prof. Dr. Walter Schaupp - profesor morálnej teológie a doktor medicíny z Karl Franzens, Univerzity Graz, podpredseda etickej komisie Úradu rakúskeho kancelára

 •  PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH - Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK
 •  Ing. Vladimír Synek, CSc. - Corporate Consulting Group, s.r.o.


Program konferencie môžete nájsť na našich webových stránkach konferencia.medius.sk


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+5 =


-- žiadne príspevky --