Belgicko: Senát schválil návrh zákona povoľujúci eutanáziu maloletým | Medicínske právo
              

Články


Belgicko: Senát schválil návrh zákona povoľujúci eutanáziu maloletým


 | 18.12.2013 | komentárov: 1

Ako sme Vás už pred časom informovali, v Belgicku sa v posledných mesiacoch viedli diskusie o tom, či by zákonodarca nemal ešte viac liberalizovať právnu úpravu povoľujúcu vykonávanie eutanázií. Ako sa zdá, neostalo len pri diskusiách, ale horná komora belgického zákonodarného zboru minulý týždeň pristúpila k prvému kroku v tejto snahe, a to tým, že schválila návrh zákona povoľujúceho vykonanie eutanázie aj maloletým žiadateľom.

Obrazok Podobný výsledok hlasovania belgického Senátu sa pritom očakával, avšak pomer hlasov prekvapil aj najväčších optimistov a prívržencov navrhovanej legislatívy. Návrh bol totiž prijatý v pomere 50:17 v prospech návrhu. Keď bude návrh prijatý aj v dolnej komore – čo sa momentálne javí ako viac než istá záležitosť– nebude už existovať  žiadny vekový limit na vykonanie eutanázie zo strany belgických doktorov. Hlasovanie v dolnej komore sa očakáva nie skôr ako v priebehu mája 2014, kedy sú naplánované parlamentné voľby v Belgicku.

Podmienky výkonu eutanázie maloletým v zmysle navrhovanej novely sú pritom veľmi vágne. Mladiství, ktorí majú menej ako 18 rokov a sú „duševne dostatočne vyspelí“ môžu požiadať o usmrtenie, pokiaľ ich zdravotný stav je z medicínskeho pohľadu „beznádejný“ a zároveň znášajú “neznesiteľné fyzické utrpenie, ktoré bude nezvratne smerovať k ich neskoršej smrti."

Prívrženci navrhovanej novely, naopak, tvrdia, že prípadov eutanázie vykonaných na maloletých nebude viac ako „len“ 15 až 20 ročne. Argumentujú pritom už súčasným stavom, kedy je eutanázia poskytovaná maloletým pacientom, no stále pod rúškom anonymity, nakoľko pri prevalení sa takejto praxe by praktizujúcim lekárom hrozilo trestné stíhanie. Ako však budú lekári vedieť, že maloletý je „duševne dostatočne vyspelý“? Takýto pacient bude musieť podstúpiť vyšetrenie psychiatrom alebo vyšetrenie u detského psychológa. Zároveň svoj súhlas budú musieť udeliť aj rodičia či opatrovníci maloletého.

Kontroverzná debata ohľadom tejto témy priniesla aj ďalšiu eticko-morálnu dilemu: existuje v rovine etiky skutočne rozdiel medzi dospelým a dieťaťom?

Ako sme uvádzali už v predchádzajúcej aktualite k tejto téme, v novembri 2013 pediatri predložili svoje stanovisko, že osoby mladšie ako osemnásť rokov sú plne spôsobilé urobiť tak vážne rozhodnutie a na vykonanie eutanázie dať plne informovaný súhlas. Podľa skúseností týchto pediatrov, v období smrteľnej choroby maloletí nadobudnú vyspelosť veľmi rýchlo a rozhodujú sa často s „jasnejším úsudkom“ ako zdraví ľudia. „Prečo ich teda oberať o túto poslednú možnosť?“, pýtali sa vtedy pediatri.

Jeden zo senátorov, Louis Ide, katolík a konzervatívec, vysvetľuje, prečo on sám hlasoval za navrhovanú novelu vo svojom blogu Gezondheidszorg. L. Ide tvrdí, že  predpokladať mentálnu vyspelosť vekom určeným podľa dátumu narodenia je archaický stereotyp. “Mladiství” môžu šoférovať alebo môžu svedčiť v rozvodových konaniach pred súdom. Jediným relevantným kritériom na určenie ich „veku“ je teda podľa senátora ich spôsobilosť dať plne informovaný súhlas.

Naopak, britský advokát a bioetik Charles Foster bol voči debate okolo navrhovanej novely zvlášť kritický.

“Smrť, pokiaľ viem, je úplne nezvratná, konečná. A pokiaľ sa rozhodujete pre smrť, musíte si byť celkom istý, že to čo robíte, je správne. To si vyžaduje znalosť mnohých komplexných faktov (ako je prognóza – ako sa vaša choroba alebo zdravotný stav zlepší/zhorší v neskorších štádiách – ako aj vaše terapeutické či paliatívne možnosti), a zhodnotenie ich významu. Také niečo je nesmierne náročné pre každého; a je pravdepodobné, že pre deti je to priam nemožné.“

“Je množstvo dôkazov, že keď sa ocitneme v situáciách, ktorých sa najviac obávame (napríklad závažné telesné postihnutie), zistíme, že také situácie nakoniec nie sú až také neznesiteľné a nezvládnuteľné ako sme si mysleli. Keď nám je veľa odňaté, o to viac si vážime to, čo nám ešte zostalo. Pokúste sa to však vysvetliť dieťaťu”, tvrdí Charles Foster.

Foster sa taktiež pokúša vyvrátiť názor, že eutanázia je jedinou možnosťou pre pacientov, ktorí trpia závažnými, často nevyliečiteľnými chorobami. Tvrdí, že pokiaľ v štáte existuje určitá forma paliatívnej medicíny, eutanázia nie je potrebná. Tzv. zástancovia eutanázie podľa neho strašia verejnosť príbehmi o od bolesti kričiacich pacientoch v posledných štádiách choroby, pričom takýto postoj je podľa Fostera zastaraný a ignorantský. Zároveň navádza ľudí veriť tomu, že eutanázia je prospešná.

Záverečným argumentom, ktorý predkladá na podporu jeho odmietavého postoja k legalizácii eutanázie pre maloletých je to, že podľa neho sa nevyliečiteľne chorí maloletí ľahko môžu dostať do situácie, že sa sami budú považovať za záťaž pre svojich rodičov, a preto si radšej zvolia “ľahšiu” cestu, cestu smrti.  Postoj, že ľudia v posledných štádiách nevyliečiteľných chorôb sú príťažou pre ich okolie a z toho dôvodu sú často “dotlačení” k voľbe eutanázie je, pomerne, častý.

Každopádne, schválením návrhu novely v Senáte sa debata o povolení eutanázie maloletým v Belgicku nekončí a je možné, že liberalizáciou sa nechajú inšpirovať aj iné krajiny, ktoré už teraz majú relatívne liberálnu úpravu. Preto ďalší vývoj budeme sledovať a informovať Vás o novinkách.

Spracoval: Tomáš Pázmány
Foto: thefreedigitalphotos.net
Zdroje: http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10818, http://www.mercatornet.com/careful/view/13063

Blog Gezondheidszorg senátora Louisa Ideho nájdete  tu

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+9 =


AsceferJeaspLaw

(22.6.2020)