Nový zákon o pohrebníctve | Medicínske právo
              

Články


Nový zákon o pohrebníctve


 | 26.4.2010 | komentárov: 0

V zbierke zákonov bol pod číslom 131/2010 Z.z. publikovaný nový zákon o pohrebníctve. Účinnosť nadobudne od 1.1.2011 a každý poskytovateľ by si mal do tohoto dátumu pozorne preštudovať viaceré z jeho ustanovení. Prečo?

Obrazok Zákon o pohrebníctve sa ako aj jeho (súčasné platný) predchodca ťažiskovo venuje prevádzke pohrebiska, krematória a pohrebnej služby. Oproti predošlej úprave však detailnejšie špecifikuje viaceré povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorých vznik viaže na smrť pacienta.
Zákon má žiaľ v tejto časti niekoľko pomerne závažných nejasností, ktoré budú podľa nášho názoru zdrojom aplikačných nedorozumení. Najzávažnejšou zmenou je  definovanie povinnosti poskytovateľa ponechať telo zomrelého na lôžku minimálne po dobu 2 hodín od smrti. Ďalšou povinnosťou je dočasne uskladniť mŕtve telo do chladiaceho zariadenia a v prípade, že zdravotnícke zariadenie nemá takéto zariadenie, do miestnosti vyhradenej na takýto účel. Problémom je to, že zákonodarca v tomto predpise nereflektoval existenciu viacerých druhov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vo vzťahu k svojmu zameraniu aj špecifické postavenie a úlohy. Ako bude povinnosť uloženú zákonom plniť napríklad poskytovateľ neodkladnej zdravotnej starostlivosti? Čo v prípade, ak smrť pacienta nastane na palube záchranárskeho vrtuľníka? Je možné túto povinnosť preniesť na ďalšieho poskytovateľa, ku ktorému záchrannárska ambulancia (či pozemná, alebo letecká) mieri? Čo v prípade, ak pacient exituje v priestoroch ambulancie všeobecného lekára? Ako vidíme, okrem poskytovateľa zdravotnej starosltivosti ústavného typu, bude povinnosť ponechať zomrelého na lôžku problematická pre akéhokoľvek iného poskytovateľa zdravotnej starotlivosti.
Aj ďalšia povinnosť (uloženie do chl. zariadenia, alebo do vyhradenej miestnosti) vzbudzuje otázky. Toto je spôsobené predovšetkým tým, že zákonodarca na účely zákona o pohrebníctve rozumie pod pojmom "zdravotnícke zariadenie" len zariadenie poskytujúce ústavnú zdravotnú starosltivost (viď § 4 ods. 2 zákona). Z gramatickej skladby § 5 ods. 2 písm. a/ môžme (extenzívne) dedukovať, že povinnosť uložiť mŕtve telo do chladiaceho zariadenia, resp. do vyhradenej miestnosti má len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti (cit: "... uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3,"). Núka sa aj ďalšia otázka: Kedy má poskytovateľ uložiť mŕtve telo do chladiaceho zariadenia?
Vyššie uvedené povinnosti sú len niektoré z mnohých, ktoré zákon pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pripravil. Bolo by dobré, aby sa poskytovatelia s týmto predpisom oboznámili a v rámci príprav pred jeho účinnosťou vyzvali Ministerstvo zdravotníctva, aby ich vo viacerých bodoch jeho aplikácie príslušne usmernilo.

Text zákona je možné stiahnuť na nižšie uvedenej linke.
Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+9 =


-- žiadne príspevky --