Vydanie biologického materiálu po smrti osoby jej príbuzným | Medicínske právo
              

Články


Vydanie biologického materiálu po smrti osoby jej príbuzným


 | 28.11.2013 | komentárov: 0

Ústavný súd Slovenskej republiky sa zaoberal sťažnosťou, ktorej obsahom bola požiadavka pozostalých príbuzných vydať biologický materiál odobratý pri pitve ich zosnulej príbuznej. Toto uznesenie nájdete v sekcii česká a slovenská judikatúra (sp. zn. I. ÚS 206/2012 – 17).

Sťažovateľka D.H.Ž. podala ústavnú sťažnosť, v ktorej namietala porušenie svojich ľudských práv rozhodnutím Okresného a následne Krajského súdu v Prešove. V týchto konaniach sťažovateľka požadovala, aby súd zaviazal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povinnosťou vydať  biologický jej nebohej matky, tak ako je evidovaný v pitevnom protokole. Pitva bola vykonaná na základe žiadosti rodinných príslušníkov, keďže tí mali pochybnosti o príčine smrti matky sťažovateľky. V konaní sťažovateľka tvrdila, že nedošlo k vykonaniu pitvy, keďže v pitevnom protokole objavili nedostatky a nepravdivé tvrdenia potvrdzujúce jej názor. Okresný súd a rovnako aj krajský súd zamietli sťažovateľkinu žalobu domáhajúcu sa výroku, „že žalovaný nepitval telo jej matky.”

V podanej ústavnej sťažovateľka namietala okrem nespravodlivosti predchádzajúcich rozhodnutí aj nezákonnosť vyhotovenia pitevného protokolu, tolerovanie falzifikátov z kníh zomrelých, pitvaných a chladených, ale aj neodbornosť postupu krajského súdu, ktorý konal bez prizvania odborníkov v danej oblasti a bez nariadenia znaleckého dokazovania. Sťažovateľka tvrdila, že jej matka bola úkladne zavraždená na oddelení klinickej onkológie „pričom v tom čase očakávala väčšiu finančnú hotovosť ako odškodnenie z II. svetovej vojny za práce v N. ... zomierala na oddelení nemocnice s prerazenou lebkou od kladiva, dobitá, dehydrovaná, vystavená ponižovaniu, týraniu a nedôstojnému zaobchádzaniu.” Na základe uvedených skutočností sa sťažovateľka domáhala výroku zrušujúceho predchádzajúce rozhodnutie, vyslovenie neplatnosti pitvy a pitevného protokolu a priznania primeraného finančného zadosťučinenia.
 
Ústavný súd sa vo svojom uznesení priklonil k názoru krajského súdu, ktorý uviedol:  „Vlastnícka žaloba môže mať úspech len vtedy, ak navrhovateľ preukáže svoje vlastnícke právo k veci a vtedy, ak preukáže, že mu odporca zadržiava vec neprávom. Prvostupňový súd konštatoval, že mal za preukázané, že na strane žalobkyne ako aj na strane žalovaného je nedostatok aktívnej a pasívnej legitimácie. Žalobkyňa nepreukázala, že jej biologický materiál - odobraté vzorky a stery, evidované v Pitevnom protokole patria, resp. má k nim dispozičné oprávnenia a zároveň, že žalovaný tento biologický materiál, zadržiava bez právneho dôvodu. Nedostatok aktívnej legitimácie žalobkyne odôvodnil prvostupňový súd tým, že z hľadiska súčasnej teórie nemožno mŕtve telo, jeho oddelené časti a vzorky z neho považovať za vec, nemôžu byť predmetom vlastníctva a voľnej dispozície. Sú objektom sui generis, odlišný od pojmu vec, v prípade celého mŕtveho tela odlišného od pojmu osoba, pričom dispozícia s mŕtvym telom a jeho oddelenými časťami je upravená špeciálnymi predpismi, ktoré upravujú otázku piety a rešpektu k telu a stanovujú aj dispozíciu tretích osôb s mŕtvym telom, prípadne oddelenými časťami tela. Tieto nemôžu byť ani predmetom občianskoprávnych vzťahov, nemôžu byť predmetom vlastníctva a voľnej dispozície a spôsob dispozície s nimi je striktne upravený zákonom.”

Na základe vyššie uvedeného Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú. Ďalej uviedol, že krajský súd vo svojom rozhodnutí poskytol „sťažovateľke podrobnú a ústavne akceptovateľnú odpoveď na to, prečo biologický materiál nemôže byť predmetom vlastníctva a dispozície s ním, prečo nie je oprávnená požadovať jeho vydanie od žalovaného a prečo nie je rozdiel medzi jej požiadavkou na vydanie, resp. prevzatie tohto biologického materiálu.”


Spracovala: Ľudmila Moľová
Zdroj: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277961
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+5 =


-- žiadne príspevky --