Uzavretie projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 - Študentské sympózium „Právo a výzvy súčasnej medicíny“ | Medicínske právo
              

Články


Uzavretie projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 - Študentské sympózium „Právo a výzvy súčasnej medicíny“


 | 21.11.2013 | komentárov: 0

Sme radi, že sa tento ročník univerzitných dišpút mimoriadne vydaril. Dôkazom je posledná aktivita UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, študentské sympózium na tému „Právo a výzvy súčasnej medicíny“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ. Na sympóziu vystúpili študenti Právnickej fakulty UPJŠ so svojimi príspevkami na témy Ochrana osobnosti pacienta, Transplantácie, Asistovaná reprodukcia, Transsexualita, Eutanázia a ďalšie. Svoje práce museli predniesť a obhájiť v diskusii s moderátormi a svojimi kolegami.

Obrazok UD 2013 je séria univerzitných dišpút, ktoré už druhý rok organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

Študentské sympózium bolo zahájené úvodnou rečou JUDr. Ivana Humeníka, PhD., ktorý vedie Kliniku medicínskeho práva na Právnickej fakulte v Košiciach. JUDr. Humeník uviedol príspevky prvého bloku sympózia venované právam pacientov a poskytovateľov a možným rozporom medzi záujmami pacienta a záujmami spoločnosti. V tomto bloku vystúpili:

 • Patrik Špirko: Realizácia práv pacientov ako nástroj konkurenčného boja medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • Katarína Tomková: Povinné očkovanie: právo alebo povinnosť?
 • Miroslava Duchová: Detenčné konanie- je zabezpečená ochrana práv duševne chorých osôb?
 • Terézia Hišemová: Historický exkurz – právna úprava na Slovensku
 • Michaela Korchová: Pitva - právna úprava a dôvody jej vykonania
 • Michaela Orininová: Darcovstvo ľudských orgánov a transplantácia etické a právne aspekty

Po odprezentovaní všetkých prác bola otvorená diskusia, ktorá sa týkala problematiky dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preukázateľného odovzdávania zdravotnej dokumentácie, potreby právnej úpravy vydávania pitevného protokolu, detenčného konania a transplantácií a i.

Druhý blok príspevkov pod názvom Osobitné medicínske zákroky viedla Mgr. Zuzana Zoláková z Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Referáty a prezentácie sa zameriavali na otázky zásahov do reprodukcie, asistovanej reprodukcie u osamelej ženy či problematiky nakladania s embryami. Sympózium uzavreli referáty venované otázke transsexuality, nútenej „fyzickej“ zmeny pohlavia pre právnu zmenu pohlavia, nedostatkom právnej úpravy a dôsledkom absencie regulácie niektorých kľúčových otázok s touto témou spojených.  V druhom bloku sympózia vystúpili:

 • Jakub Lupač: Právo embrya na život vs. právo ženy rozhodovať
 • Anna Pekarovičová: Právna úprava asistovanej reprodukcie- prípustnosť asistovanej reprodukcie osamelej žene
 • Tomáš Pázmány: Ľudské embryo „vec“ či „človek“?
 • Joachim Dušan Fraňo: Transsexualita
 • Veronika Miková: Dôsledky právnej úpravy možnosti zmeny pohlavia

Všetkým študentom chceme poďakovať za účasť. Zároveň vyjadrujeme spokojnosť s priebehom celého podujatia a tešíme sa na finálne verzie študentských príspevkov, ktoré budú začiatkom budúceho roka publikované v špeciálnom vydaní pravo-medicina.sk.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+7 =


-- žiadne príspevky --