Petícia EÚ versus výskum ľudského embrya | Medicínske právo
              

Články


Petícia EÚ versus výskum ľudského embrya


 | 18.11.2013 | komentárov: 0

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 18. októbra 2011 v prípade Brüstle vs. Greenpeace týkajúce sa ľudských embryí, v ktorom Súdny dvor EÚ zakázal patentovanie niektorých vynálezov využívajúcich ľudské embryonálne kmeňové bunky, stále púta veľkú pozornosť verejnosti a mohlo by mať aj ďalekosiahlejšie dôsledky. Uvedené rozhodnutie sa totiž stalo podnetom pre aktivistov pro-life skupiny s názvom One of Us, ktorí zhromaždili 1,5 mil. podpisov v rámci občianskej iniciatívy požadujúcej ukončenie embryonálneho výskumu.

Obrazok Brüstle vs. Greenpeace

V právnej veci Brüstle vs. Greenpeace súd skúmal, či pod zákaz využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely spadá aj ich využitie na vedecké účely. Udelenie patentu podľa súdu implikuje jeho komerčné a priemyselné využitie, a preto vedecký výskum zahŕňajúci využívanie ľudských embryí nemôže žiadať o ochranu patentového práva. Vylúčenie sa netýka tých terapeutických alebo diagnostických metód uplatňovaných na ľudských embryách, ktoré sú užitočné pre ne samotné, napríklad týkajúce sa zlepšenia ich šancí na prežitie.

Európska občianska iniciatíva predstavuje nástroj zavedený Lisabonskou zmluvou, ktorý od 1.4.2012 dáva občanom EÚ možnosť vyjadriť svoj názor a aktívne sa podieľať na formovaní politiky Únie. V Európskej únii sa tak zaviedla nová forma participačnej demokracie, v súlade s ktorou môže najmenej milión občanov pochádzajúcich z aspoň jednej tretiny členských štátov EÚ, za určitých pravidiel, vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci.

Túto možnosť využila aj skupina One of Us, ktorá sa vo svojom návrhu odvoláva na spomínané rozhodnutie definujúce ľudské embryo ako začiatok vývoja ľudskej bytosti a požaduje jeho rešpektovanie a zachovanie jeho dôstojnosti a integrity. Aktivisti sa dožadujú zavedenia zákazu a ukončenia financovania činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí, a to najmä v oblasti výskumu, vývoja a podpory verejného zdravia.

Európska komisia sa petíciou musí zaoberať a navrhovanú právnu úpravu zvážiť. Hoci neexistuje žiadna záruka reálnej zmeny legislatívy zo strany Komisie, úspešná petícia vytvára značný tlak na politikov a prinajmenšom vytvára obraz o vyhranenom postoji skupiny občanov EÚ.

Spracovala: Jana Breburdová
Foto: thefreedigitalphotos.net

Zdroje:

http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10742
http://www.europskaunia.sk/brustle-vs-greenpeace
http://www.eurostemcell.org/story/european-court-bans-stem-cell-patents
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/001eb38200/Ob%C4%8Dianska-iniciat%C3%ADva.html
http://ec.europa.eu/slovensko/news/europska_obcianska_iniciativa_sk.htm

rozhodnutie SD EÚ na stránke: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:SK:HTML
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+8 =


-- žiadne príspevky --