Koordinácia systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia | Medicínske právo
              

Články


Koordinácia systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia


 | 19.4.2010 | komentárov: 0

Webový portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uverejnil zmeny, ktoré prienesie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 883/2004 upravujúce Postup pri koordinácii systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia a jeho vykonávacie nariadenie č. 987/2009 nadobúdajú účinnosť dňom 1.mája 2010.


Prinášame Vám zmeny, ktoré predmetný dokument zavádza:

Používa sa pojem poistenci, ktorý nahrádza predchádzajúce termíny zamestnanci, SZČO a ich nezaopatrení rodinní príslušníci a rozširuje sa aj okruh osôb bez ekonomickej aktivity, pre ktoré nariadenia majú označenie tzv. neaktívne osoby. Dochádza taktiež k špecifikácii niektorých vecných dávok a rozlíšeniu ich rozsahu. Konkrétne ide o nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve, pracovné úrazy a choroby z povolania.

Povinnosť poistenca informovať príslušnú inštitúciu a inštitúciu v mieste bydliska o akejkoľvek zmene jeho osobnej a rodinnej situácie, ktorá má priamy dopad na jeho nárok na dávky. Napr. zmena bydliska, začiatok výkonu práce v prípade študentov... Tak isto je obsiahnutý apel na členské štáty a ich inštitúcie na to, že sú povinné poskytovať dostačujúce a pochopiteľné informácie ktoré sa dotýkajú zmien v právach a povinnostiach poistencov.

Rozoberané sú aj problémy poistencov SR a ich nárokov na vecné dávky v EÚ a poistencou EÚ v SR a povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zavedené ďalej zmeny:

  • Prenosné dokumenty (portable documents) pre poistenca - ktoré čiastočne nahradia E –formuláre
  • Elektronizácia procesov – EESSI – buduje sa architektúra pre elektronickú výmenu dát sociálneho zabezpečenia v celej EÚ
  • Postupné nahradenie papierových E-formulárov tzv. SEDmi – štruktúrovanými elektronickými dokumentmi
  • Elektronická databáza inštitúcií v EÚ podieľajúcich sa na koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
  • Administratívna spolupráca v prípade vymáhanie regresov a dlžného poistného medzi štátmi aj medzištátne

zdroj: tento článok bol spracovaný podľa dokumentu na stránke ÚDZS, ktorý nájdete tu.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+7 =


-- žiadne príspevky --