Kanada - Môže byť odmeňovanie darcov orgánov na prospech? | Medicínske právo
              

Články


Kanada - Môže byť odmeňovanie darcov orgánov na prospech?


 | 4.11.2013 | komentárov: 2

Nedávna štúdia kanadských výskumníkov Lianne Barnieh a Bradena Mannsa z Univerzity v Calgary poukázala na možnosť zvýšenia množstva dostupných obličiek pre pacientov, ktorý čakajú na ich transplantáciu. Štúdiu autori publikovali v Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Obrazok Výskumníci zo spomínanej univerzity tvrdia, že zvýšením, resp. zavedením platieb darcom takýchto orgánov, o predpokladanú sumu 10.000 $, by sa konečné náklady, na liečbu a transplantáciu orgánov ľudom, ktorí to potrebujú, znížili. Zároveň predpokladajú, že zavedením platieb, by sa počet dostupných orgánov zvýšil približne o 5 % a taktiež by sa zlepšili následné vyhliadky ľudom s transplantovanými orgánmi. Premietnuté do príkladu, zvýšením dostupných orgánov o 5 % by sa náklady na liečbu pacienta znížili približne o 340 $ a jeho budúci život by sa predĺžil takouto zrýchlenou procedúrou o cca. 0,11 roka. Pri zvýšení dostupnosti obličiek o 10-20 % by sa však už úspory pohybovali v celkom iných čiastkach. Podľa autorov štúdie by išlo o približne 1,640 $ až 4,030 $, zatiaľ čo „životnosť“ pacienta by sa mohla predĺžiť o cca. 0,21 and 0,39 roka. Úspory autori vidia, predovšetkým, v znížených nákladoch na dialýzu pre pacientov, na ktorú by neboli odkázaní po dlhšie časové obdobie.
 
Proti podobným úvahám však zaujal opačný postoj bioetik Arthur Caplan, ktorý vo svojej reakcii na uvedenú štúdiu tvrdí, že trhy, hoci regulované s fixnými cenami, nie sú zárukou toho, že bude dostupných viac obličiek, či, čo je ešte horšie, že platbou za takýto jeden orgán sa nespôsobí následne väčšia škoda zvyšku transplantačného systému. Arthur Caplan síce dáva do pozornosti nedávne štúdie, ktoré poukazujú na to, že viac než 40 % ľudí v USA by bolo ochotných darovať orgán „za určitú primeranú cenu“ alebo že viac než polovica tých, ktorí by inak orgán neboli ochotní darovať by svoj postoj zmenilo po poskytnutí platby 10.000 $, zároveň však dodáva, že i množstvo, väčšinou náboženských, organizácií je proti takýmto platbám za orgány. I sám posledný pápež, ktorý sa na túto tému vyjadroval, Benedikt XVI., vyjadril presvedčenie, že kupovanie a predávanie orgánov je morálne neakceptovateľné. Prečo by to však malo byť pre tých, ktorí chcú kúpiť, či darovať orgán, relevantné? „Skúste spomínaný nárast darcov orgánov o 5 % následne vyrovnať stratami na strane darcov po tom, čo sa náboženské obce a ich prívrženci, ktorí s platbami nesúhlasia, po takomto zavedení platieb odmietnu na podobnom systéme zúčastňovať“, tvrdí Caplan.

Ďalším argumentom proti zavedeniu platieb, zo strany Caplana je porovnanie donačného systému rôznych orgánov, u ktorých dochádza k možnosti ich transplantácie. Ako tvrdí, pre viacerých ľudí je jednoduchšie vzdať sa jednej obličky, ktorá nie je pre účely prežitianevyhnutná a dostať za takúto „stratu“ zaplatené ako konať z čisto altruistických pohnútok a darovať, povedzme, srdce alebo pľúca, bez ktorých prežiť nemožno. Tak by mohlo dôjsť k spomínanej deformácii transplantačného systému, keď jedni by za svoj „altruistický“ čin, ktorý ich navyše priamo neohrozuje na živote, dostali zaplatené, zatiaľ čo ostatní by sa museli uspokojiť s dobrým pocitom, že možno niekomu zachránili život, no finančne by si, na rozdiel od prvých spomínaných, nepolepšili.

Posledným argumentom, prečo by sa nemalo začať s platbami za darovanie obličiek je ten, že pokiaľ nie sú zavedené presné štandardy a normy toho, kto smie a kto nesmie darovať, bol by takýto systém mimoriadne riskantný. Caplan myslí predovšetkým na ľudí s obmedzenou spôsobilosťou rozhodovať sa za seba samých, či ľudí postihnutých duševnou chorobu, ktorí by mohli neuváženým rozhodnutím, s cieľom finančného prospechu, ohroziť svoje vlastné zdravie.

AUTOR: Tomáš Pázmány
Foto: freedigitalphotos.net

Zdroje: http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10745
    http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131024182424.htm
    http://www.nbcnews.com/health/opinion-why-selling-kidneys-still-wont-work-8C11459943
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+7 =


AsceferJeaspLaw

(22.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(16.6.2020)