Kratšie čakanie u lekára bude možno realitou | Medicínske právo
              

Články


Kratšie čakanie u lekára bude možno realitou


 | 31.10.2013 | komentárov: 0

Ako sme pred časom informovali, poslanci strany Most – Híd predložili v parlamente návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Po stredajšom rokovaní Vlády SR má tento návrh jej podporu.

Obrazok

Novela zákona reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. Preto táto novela zavádza určitú reguláciu prednostného vyšetrenia v prvom rade tým, že dáva povinnosť lekárovi, aby doba na prednostné vyšetrenia bola schválená lekárom samosprávneho kraja, aby to bolo aj z jeho strany kontrolovateľné. Nezasahuje do dĺžky prednostných vyšetrovacích hodín a naďalej ponecháva samosprávnym krajom, aby rozhodovali o výške doplatku za prednostné vyšetrenie, ale na druhej strane dáva za povinnosť, aby medzi dobami na prednostné vyšetrenia boli vyhradené dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.

Podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR „Ministerstvo zdravotníctva SR víta iniciatívu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, s potrebou riešenia problému riadneho a prednostného poskytnutia zdravotnej starostlivosti za úhradu sa stotožňuje.“

O tom, či vláda návrh novely zákona podporí sa rokovalo na zasadnutí vlády minulý týždeň, na ktorom sa vláda rozhodla návrh podporiť.

Prijaté boli aj pripomienky ministerstva zdravotníctva, ktoré súviseli so skutočnosťou, že kompetencie príslušných orgánov na úseku zdravotníctva, povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia sú upravené v rôznych právnych predpisoch, pre komplexnosť právnej úpravy preto ministerstvo považuje za potrebné novelizovať aj súvisiace právne predpisy. Konkrétne ide o zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý  ustanovuje kompetencie samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva. Ministerstvo považuje za potrebné kompetenciu samosprávneho krajarozšíriť o kompetenciu schvaľovať ordinačné hodiny s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ďalším zákonom je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V zmysle novely by malo dôjsť k rozšíreniu povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti osobitne vyznačiť ordinačné hodiny vyhradené na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Tieto pripomienky v zásade nemenia nič na pôvodnom návrhu poslancov a týkajú sa len požiadavky komplexnosti právnej úpravy.

Je preto pravdepodobné, že čakanie pacientov, ktorí nevyužívajú prednostné vyšetrenia, bude čoskoro kratšie.Spracovala: Veronika Miková

Zdroje: uznesenie vlády SR č. 609 zo 16.10.2013 dostupné na internete
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+6 =


-- žiadne príspevky --