BODKA ZA DISKUSIOU: Je ona "on"?- Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika. | Medicínske právo
              

Články


BODKA ZA DISKUSIOU: Je ona "on"?- Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.


 | 25.10.2013 | komentárov: 0

Na Právnickej fakulte UPJŠ sa v stredu 23. októbra 2013 uskutočnila druhá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 na vybrané témy z medicínskeho práva. Prvá diskusia bola venovaná problematike Povinného očkovania, tento krát pozvaní hostia diskutovali na tému: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

Obrazok

UD 2013 je  séria univerzitných dišpút, ktorú už druhý rok organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. Tento ročník sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK).

Druhá  diskusia bola venovaná otázke transsexuality z pohľadu lekára, psychiatra a právnika. V diskusii vystúpila MUDr. Danica Caisová, psychiatrička – sexuologička; Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A.,  PhD. - odborný asistent na Katedre spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, JUDr. Adam Doležal, LL.M. – právnik špecializujúci sa na oblasť medicínskeho práva a bioetiku;  MUDr. Viliam Jurášek - plastický chirurg.

V úvode diskusie jednotliví diskutéri prezentovali svoje príspevky k téme transsexualita. V úvode sa  MUDr. Danica Caisová venovala odbornej terminológii, predovšetkým analýze pojmu pohlavie a určovaniu pohlavia, poruchám pohlavnej identity a ich diagnostike s konkrétnym zameraním na transsexualitu.  

Ako druhý vystúpil JUDr. Adam Doležal, LL.M., ktorý sa venoval konštrukcii pohlavnej identity v práve v súvislosti s povahou práva ako stabilizujúceho normatívneho systému; popísal evolutívny prístup k problematike transsexuality v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a zhodnotil českú právnu úpravu.   

MUDr. Viliam Jurášek študentom po úvode do témy transsexualita priblížil „praktickú stránku“ zmeny pohlavia a podrobne popísal zákroky, ktoré sa pri zmene pohlavia môžu realizovať resp. realizujú vrátane skúseností zo svojej praxe.

Vystúpenia hostí uzavrel Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD., ktorý sa sústredil na etické aspekty problematiky transsexuality. Vo svojej prezentácii položil zásadné otázky do ďalšej diskusie: Ako súvisí etika s právom? Aké dobro sa sleduje, keď sa umožňuje zmena pohlavia? Je niečo ako právo na manželstvo? Čo má byť východiskom práva?  Na tieto otázky následne odpovedali spoludiskutéri. MUDr. Caisová ďalej ozrejmila rozdiely v pojmoch transsexualita, homosexualita, transvestitizmus, pohlavie a rod. JUDr. Doležal sa vyjadril k otázke dobra, ktoré sa sleduje zabezpečením pohlavia protiotázkou „Komu je týmto ublížené?“

V diskusii s publikom sa riešili primárne otázky z oblasti sexuológie a diagnostiky, ako aj otázky úspešnosti terapie zmenou pohlavia, partnerského života transsexuálnych osôb a dopadu tejto „diagnózy“  na ich medziľudské a rodinné vzťahy.  Neboli opomenuté ani právne aspekty, predovšetkým právna úprava „transsexuality“ a okrajovo aj otázka zavedenia tzv. neutrálneho pohlavia.  

Sme radi, že sa nám opäť podarilo vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu diskusiu a  oboznámenie sa v našom prostredí možno málo diskutovanou problematikou.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+9 =


-- žiadne príspevky --