BODKA ZA DISKUSIOU: Povinné očkovanie- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta | Medicínske právo
              

Články


BODKA ZA DISKUSIOU: Povinné očkovanie- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta


 | 18.10.2013 | komentárov: 0

Na Právnickej fakulte UPJŠ bol v stredu 16. októbra 2013 zahájený projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. UD 2013 je séria univerzitných dišpút, ktorú organizuje už druhý rok Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

Obrazok

Prvá  diskusia bola venovaná otázke povinného očkovania a hľadaniu balancu medzi záujmom spoločnosti a pacienta.  
V diskusii vystúpila MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH - riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach; Mgr. Adriana Jesenková PhD. - odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ,  Ing. Marián Fillo - aktivista a správca portálu slobodavockovani.sk a JUDr. Ivan Humeník, PhD. - advokát špecializujúci sa na medicínske právo a partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS.  

V úvode diskusie jednotliví diskutéri prezentovali svoje príspevky k téme povinného očkovania. MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH sa zamerala predovšetkým na rozbor toho, aké očkovania sú povinné, benefity očkovania a zabezpečenie bezpečnosti prostredníctvom hlásení. Ako druhá vystúpila Mgr. Adriana Jesenková, PhD.  s postrehom do diskusie, ktorý formulovala nasledovne: Ako štát kompenzuje prípadné nežiaduce účinky očkovania a aké verejné zdroje sú vynakladané na prevenciu rizík očkovania? Aké zdroje sa vynakladajú  na klinický výskum?
Ing. Marián Fillo sa pripojil k tejto myšlienke konštatovaním, že kompenzácia nákladov na liečenie dopadov nežiaducich účinkov očkovania je nedostačujúca v porovnaní s kompenzačnými „programami“ v iných krajinách (Nemecko alebo USA). Zároveň konštatoval, že tu panuje nedostatočná informovanosť o rizikách spojených s očkovaním. Vystúpenia rečníkov uzavrel JUDr. Ivan Humeník, PhD., ktorý sa sústredil na priblíženie slovenskej právnej úpravy povinného očkovania, judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci vakcinácie a právnej úpravy ochrany osobných údajov a náhrad škody na zdraví.
V diskusii s publikom sa riešila primárne otázka bezpečnosti očkovania.  Tú objasnila MUDr.  Ingrid Urbančíková, MPH, ktorá už viac ako dvadsať rokov pracuje v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a venuje sa  deťom s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania. Vo vystúpeniach odzneli aj otázky rodičov na spôsob „dopĺňania“ očkovacieho programu a rôzne formy nežiaducich účinkov a kontraindikácií spojených s očkovaním. Došlo aj na komparáciu s krajinami, ktoré nemajú povinné očkovanie či účinnosť očkovania ako preventívneho opatrenia na ochranu verejného zdravia.

V závere boli diskutované otázky z oblasti práva, predovšetkým týkajúce sa požiadaviek na právnu úpravu očkovania, zabezpečenie odškodnenia nežiaducich účinkov a zvýšenie informovanosti o očkovaní.  Diskutujúci sa zhodli aj na tom, že interdisciplinárne diskusie sú  pre transparentné riešenie otázky povinného očkovania veľmi potrebné, pretože ponúkajú priestor pre oboznámenie sa s argumentmi a pohľadmi viacerých odborov.

Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+5 =


-- žiadne príspevky --