Problematika „transľudí“opäť pred ESĽP | Medicínske právo
              

Články


Problematika „transľudí“opäť pred ESĽP


 | 14.10.2013 | komentárov: 0

Práva trans-komunity budú čoskoro opäť stredobodom záujmu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“). V stredu 16. októbra 2013 o 09:15 hod. totiž zasadne Veľká komora ESĽP, ktorej bola na rozhodnutie v súlade s článkom 43 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“) predložená sťažnosť sťažovateľky pani HeliHämäläinen (male-to-female).

Obrazok

Vo svojej sťažnosti č. 37359/09 sťažovateľka pred ESĽP namietla porušenie jej základných práv a slobôd vyplývajúcich jej z Dohovoru, a to práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (čl. 8 Dohovoru), práva uzavrieť manželstvo (čl. 12 Dohovoru) a zákazu diskriminácie (čl. 14 Dohovoru).

Sťažovateľka je fínska občianka, ktorá sa narodila ako muž, no od ranných fáz jej života sa cítila byť ženou v mužskom tele. Postupom času sa však začala v tejto svojej pozícii cítiť obmedzujúco, a preto sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. V roku 2006 bola sťažovateľka „diagnostikovaná“ akomale-to-female transsexuál. Toho času už bola v manželskom zväzku so svojou manželkou, ktorá jej v roku 2002 porodila ich spoločné dieťa. Nakoľko sa sťažovateľka stále cítila byť ženou, rozhodla sa v roku 2009 podstúpiť chirurgickú zmenu pohlavia z muža na ženu. Hoci svoje mená si sťažovateľka zmenila ešte v roku 2006, jej identifikačné číslo, ktoré by indikovalo jej ženské pohlavie, sťažovateľke nebolo umožnené si zmeniť, ibaže by jej manželka dala súhlas na zmenu manželstva na registrované partnerstvo alebo k rozvodu. Takýto súhlas však manželka sťažovateľky odmietla udeliť, nakoľko registrované partnerstvo by bolo proti ich náboženskému presvedčeniu a zároveň sa manželia domnievali, že by neposkytovalo rovnakú právnu ochranu ako klasické manželstvo. Veľká komora ESĽP sa tak bude musieť vysporiadať s otázkou, aký dopad má zmena pohlavia MtFtranssexuálnej osoby na jej predchádzajúce manželstvo.

Vo Fínsku sťažovateľka v rokoch 2008 a 2009 iniciovala konania pred správnymi súdmi, no tie jej žaloby postupne odmietli. Argumentovali pritom určitou mierou uváženia (margin of appreciation), ktorá je zákonodarnému orgánu Fínska ponechaná preúpravu legislatívnych podmienok zmeny pohlavia osoby s dopadom na jej predchádzajúce manželstvo. Podľa súdov, zákonná zmena pohlavia nemení jednoznačný fakt, že podľa zákonov Fínska, len osoby opačného pohlavia, teda muž a žena, môžu právoplatne uzavrieť manželstvo. Mimoriadne dovolanie sťažovateľky bolo odmietnuté aj zo strany Najvyššieho správneho súdu.
   
Záverom uvádzame, že sťažnosť sťažovateľky bola dňa 13. novembra 2012 štvrtou komorou ESĽP vo všetkých jej bodoch zamietnutá. Avšak, využitím práva požiadať o predloženie veci Veľkej komore ESĽP, ktoré Dohovor sťažovateľke garantuje v článku 43, a následnom kladnom stanovisku poroty piatich sudcov Veľkej komory ESĽP, sa vec vzhľadom na to, že vyvoláva závažné otázky týkajúce sa výkladu a aplikácie Dohovoru alebo jeho protokolov alebo závažnú otázku všeobecného významu, prerokuje pred Veľkou komorou, ktorá vynesie konečný rozsudok.

spracoval: Tomáš Pázmány

zdroj: http://www.echr.coe.int
ilustračný obrázok: freedigitalphotos.net Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+4 =


-- žiadne príspevky --