Ministerstvo zdravotníctva ČR predstavilo Akčný plán zameraný na bezpečnosť pacientov | Medicínske právo
              

Články


Ministerstvo zdravotníctva ČR predstavilo Akčný plán zameraný na bezpečnosť pacientov


 | 16.4.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky sa v najbližšom období zameria na bezpečnosť pacientov. V posledných dňoch bol predstavený dokument s názvom Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012, kde sú formulované ciele v oblasti hygieny, zdravotníckych záznamov, vnútornej legislatívy a prevencie.


Ide konkrétne o tieto ciele (prebraté priamo z tlačovej správy MZ ČR pozn. red.):

•    Bezpečná identifikace pacientů

o    Zdravotnické zařízení vypracuje vnitřní předpis upravující správný postup při identifikaci všech pacientů.
o    Vnitřní předpisy vyžadují minimálně dva nástroje k identifikaci pacienta, např. jméno a datum narození.
o    Identifikace pacienta se provádí vždy před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením a před diagnostickými a terapeutickými výkony.

•    Bezpečnost při používání rizikových léčiv

o    Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem spektrum léčiv s vyšší mírou rizika. K těmto léčivům patří vždy injekční roztoky chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzulíny a neředěné hepariny.
o    Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postupy při objednávání, skladování a podávání léčiv s vyšší mírou rizika.
o    Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou umístěna na pracovištích zdravotnického zařízení, pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zařízení jejich umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání.

•    Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

o    Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem jednotný postup zajištující provádění správného výkonu u správného pacienta ve správné lokalizaci včetně výkonů prováděných mimo operační sály.
o    Zdravotnické zařízení používá standardizovaný způsob označování místa výkonu a zajistí účast pacienta na označování místa operačního výkonu.
o    Zdravotnické zařízení používá a dokumentuje předoperační bezpečnostní proceduru bezprostředně před zahájením operačního výkonu.

•    Prevence pádů pacientů

o    Nemocnice zavede vnitřním předpisem proces vstupního hodnocení rizika pádu u pacientů a opakovaného hodnocení u pacientů, u nichž došlo ke změně zdravotního stavu či spektra užívaných léků.
o    Nemocnice zavede opatření ke snížení rizika pádů u pacientů vyhodnocených jako rizikových.
o    Zdravotnické zařízení analyzuje sledované výsledky a pravidelně je vyhodnocuje. V případě potřeby stanovuje nápravná a preventivní opatření.   

•    Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

o    Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postup mytí rukou, používání bariérových technik a dezinfekčních prostředků, které jsou základem prevence a kontroly infekcí.
o    Zdravotnické zařízení zajistí, že mýdla, dezinfekční prostředky a ručníky či jiné prostředky na osušení jsou umístěny v těch oblastech, kde se vyžaduje mytí rukou a dezinfekční postupy.
o    Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem situace, kdy jsou ústní roušky, ochrana očí, ochranný oděv a rukavice vyžadovány, a zajistí dostupnost těchto ochranných pomůcek.
o    Zdravotnické zařízení provádí pravidelná školení.
o    Proces prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních je komplexním způsobem začleněn do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů.

tlačová správa: tu
uverejnenie na webe MZ ČR: tu

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+2 =


-- žiadne príspevky --