Súdne preskúmanie lekárskej správy | Medicínske právo
              

Články


Súdne preskúmanie lekárskej správy


 | 28.9.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veci 3 Ans 11/2008 – 48, týkajúce sa otázky súdneho preskúmania lekárskej správy.

Sťažovateľ V.P. požadoval od MUDr. K. sprístupnenie podkladov, na základe ktorých vyhotovila lekársku správu na účely sociálneho zabezpečenia. V tej skonštatovala trvalé narušenie schopnosti nepretržitej zárobkovej činnosti a uviedla, že V.P je „osobností rizikovou pro rozvoj psychotické poruchy”. MUDr. K. a rovnako tak ani riaditeľka SZÚ jeho žiadosti o sprístupnenie podkladov, z ktorých lekárska správa vychádzala, nevyhoveli. Preto sa V.P rozhodol podať podnet na preskúmanie lekárskej správy Městským soudom v Prahe. Ten vyhovel žalovanému, ktorý namietal nepreskúmateľnosť lekárskej správy, keďže tá „není lékařským posudkem ve zmyslu zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů neboť není takto označena, a žádné účinky jako lékařský posudek podle citovaného zákona mít nemůže. Není proto možné domáhat se jakýmkoliv způsobem postupu podle tohoto zákona.”
    
Proti tomuto rozhodnutiu podal V.P. kasačnú sťažnosť, o ktorej rozhodoval Nejvyšší správní soud Českej republiky. Vo svojej sťažnosti uviedol, že „zákon č. 20/1966 Sb. nespecifikuje konkrétní náležitosti lékařského posudku, resp. jak by měl lékařský posudek vypadat, ani nestanoví, že vyjádření lékaře o zdravotním stavu pacienta, má-li být za lékařský posudek považováno, musí být takto označeno.”
    
Nejvyšší správní soud sa vo svojom rozhodnutí stotožnil so závermi Městského soudu a uviedol, že daná lekárska správa nenapĺňala znaky lekárskeho posudku, a preto neprichádza do úvahy jej preskúmanie v rámci správneho súdnictva. Ďalej uviedol, že posudky vydávané na účely sociálneho zabezpečenia „mají charakter odborného podkladupro správní orgán, jenž na jejich základě vydává rozhodnutí zakládající, měnící, popř. rušící právaobčanů nebo organizací. Takovýto posudek má vždy konkrétní účel a obsahuje závazný posudkový závěr.” Takýto posudok, na rozdiel od lekárskeho posudku vydávaného na základe zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, nie je „samostatně přezkoumatelný, k přezkoumání jeho závěrů dochází teprve v rámci soudního řízení o přezkumu rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění.” V danom prípade nemožno považovať záver lekárskej správy „za autoritativní zhodnocení, zda je stěžovatel zdravotně způsobilý, jak by tomu bylo v případě lékařského posudku ve výše uvedeném smyslu.” Išlo teda iba o listinu obsahujúcu údaje o zdravotnom stave sťažovateľa.
        
    Nejvyšší správní soud vo svojom rozhodnutí ďalej uvádza: „nelze tvrdit, že podaná žaloba stěžovatele byla z pravomoci soudu ve správním soudnictví pojmově vyloučena. Krajský soud je nepochybně oprávněn rozhodovat o žalobě na ochranu proti nečinnosti.”

    Vo svetle uvedených skutočností Nejvyšší správní soud zrušil napadnuté uznesenie Městského soudu v Prahe a vrátil mu vec na ďalšie konanie „neboť není oprávněn k zamítnutí žaloby na základě věcného posouzení tam, kde ji krajský soud pro nepřípustnost či nedostatek podmínek odmítl.”
    

Spracovala: Ľudmila Moľová
Rozhodnutie nájdete uverejnené tu

Zdroj: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0011_3Ans_0800048A_prevedeno.pdf


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+4 =


-- žiadne príspevky --