Veľká Británia naďalej proti eutanázii | Medicínske právo
              

Články


Veľká Británia naďalej proti eutanázii


 | 23.8.2013 | komentárov: 0

Britský odvolací súd (The Court of Appeal) potvrdil zákaz eutanázie, keď svojím rozhodnutím zamietol odvolanie dvoch ťažko postihnutých mužov dožadujúcich sa možnosti uplatniť si svoje „právo na smrť“, ktorá by pre nich znamenala dôstojný koniec.

Obrazok

Prípad sa týkal Tonyho Nicklinsona trpiaceho locked-in syndrómom, ktorý zomrel minulý rok na zápal pľúc a 57-ročného Paula Lamba, ktorý pred 23 rokmi ochrnul následkom vážnych zranení pri dopravnej nehode. Muži žiadali o poskytnutie možnosti lekárom, legálne ukončiť ich život. Odvolávali sa pritom na porušenie článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života.

Odvolací súd v rozsudku zo dňa 30. júla 2013 síce uznal, že súčasný zákon do tohto práva zasahuje, ale zákaz eutanázie označil za oprávnený. Sudcovia tak potvrdili rozhodnutie prvostupňového súdu z minulého roku a hoci plne uznali závažnosť telesného postihnutia oboch mužov a označili ho za „permanentné a katastrofické“, otázka eutanázie podľa nich predstavuje hlboko citlivú otázku svedčiacu o povahe spoločnosti. V zmysle rozhodnutia musí akúkoľvek zmenu právnej úpravy asistovanej samovraždy vykonať parlament (ktorý, najmä v etických otázkach, predstavuje „svedomie národa“) a súd ako taký nemá právomoc spochybniť právny zákaz eutanázie.

Hoci prípad Nicklinsona a Lamba sudcovia už niekoľkokrát zamietli, v inom prípade 48-ročného chorého, trpiaceho locked-in syndrómom, sa súd odvolaním bude zaoberať. Ide o prípad známy pod názvom "Martin", v ktorom právni zástupcovia zdôrazňujú potrebu zmeny prístupu k trestnému stíhaniu účasti na samovražde. Momentálne je siahnutie si na život legálne, avšak pomoc inému pri spáchaní samovraždy, je považovaná za závažný trestný čin.  Zároveň požadujú od štátneho žalobcu právne vysvetlenie a pokyny týkajúce sa postavenia zdravotníckych pracovníkov v prípadoch asistovanej samovraždy.  Podľa štátneho žalobcu je v súčasnosti nepravdepodobné, aby boli  za asistovanú samovraždu trestne stíhaní rodinní príslušníci alebo priatelia pacienta konajúci v dobrej viere. V prípade Martin sa však manželka odmieta aktívne podieľať na krokoch, ktoré by bezprostredne viedli k ukončeniu manželovho života a keďže on nemá inú rodinu ani priateľov ochotných mu pomôcť, potreboval by profesionálnu pomoc lekára alebo zdravotnej sestry.

Súčasný právny poriadok však neobsahuje ustanovenie o tom, či sú v prípade takéhoto konania zdravotní pracovníci  trestne zodpovední alebo nie.
V Európe je eutanázia v súčasnosti povolená v Belgicku, Holandsku a Luxembursku.

Spracovala: Jana Breburdová
Foto: freedigitalphotos.net

Zdroje

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2381824/Paul-Lamb-Tony-Nicklinson-right-die-case-Disappointment-paralysed-man-Paul-Lamb-loses-plea.html
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_MED_BRITAIN_EUTHANASIA_REJECTED?SITE=WIJAN&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+10 =


-- žiadne príspevky --