Mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia | Medicínske právo
              

Články


Mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia


 | 16.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme uverejnili ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 111/2010, týkajúce sa mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Žalobca L.B. pri dopravnej nehode utrpel vážny úraz spôsobený vodičom osobného automobilu. Ten mal pre podobné prípady uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním vozidla so žalovanou ČSOB Poisťovňou, a.s. Poškodený sa podaním žaloby na Obvodní  soud pro Prahu 9, domáhal náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 513.000 Kč.

 Prvostupňový súd na základe dokazovania zamietol žalobu, keďže žalovaná strana už mimosúdne poskytla žalobcovi náhradu jeho čiastkových nárokov. Rovnako súd poukázal na to, že aj keď „žalobce utrpěl poškození zdraví sice v mladém věku 23 let, následkem úrazu ztratil zdravotní způsobilost pro výkon služby vojáka z povolání a musel ukončit služební poměr, čímž přišel jak o zvolené zaměstnání, tak i o řadu s ním spojených výhod, jakož i společenské postavení, avšak zájmové aktivity (sportovní karate, plavání, běh, rybaření a návštěvy posilovny) provozoval pouze rekreačně, nikoli vrcholově, a nejde tedy o zvlášť výjimečný případ hodný mimořádného zřetele”

    O žalobcovom odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu rozhodoval Městský soud v Prahe, ktorý sa s ním stotožnil a toto rozhodnutie potvrdil. Odvolací súd sa rovnako opieral o skutočnosť, že v danom prípade sa nejedná o skutočnosti osobitného zreteľa, keďže športové a kultúrne aktivity poškodeného neboli vykonávané na „vysoké úrovni a mimořádné”. Rovnako tak  neodôvodňuje žalobcov nárok ani to, že „v důsledku poškození zdraví žalobce přišel o zvolené povolání v relativně mladém věku, ale pracovní schopnost žalobce zůstala zachována, a proto se žalobce může pracovně uplatnit v oboru odpovídajícím jeho kvalifikaci, jak také po skončení pracovní neschopnosti učinil.”

     Proti rozhodnutiu Městského soudu v Prahe podal poškodený L.B. dovolanie na Najvyšší soud Českej republiky. V dovolaní namietal, že v dôsledku zranenia, ktoré utrpel mu musí byť v pravidelne poskytovaná zdravotná starostlivosť. Rovnako namietal, že „ztráta možnosti uplatnit se v jím zvoleném povolání vedla též ke ztrátě nadstandardního finančního ohodnocení, jistoty státní služby, společenské prestiže a dalších především sociálních výhod (příspěvek na bydlení, bezplatné rekreace a posilovny, stravenky, výsluhový příspěvek). Přestože podle odvolacího soudu zůstala jeho pracovní schopnost plně zachována, žalobce namítá, že v důsledku zranění nemůže ani své nové povolání vykonávat s plným nasazením, neboť je limitován častou pracovní neschopností.” Žalobca požadoval aby Najvyšší súd zrušil predchádzajúce rozhodnutia a vrátil vec na rozhodnutie súdu prvého stupňa.

    Najvyšší súd po preskúmaní všetkých podkladov vo svojom rozhodnutí uviedol: „Pro určení výše odškodnění ztížení společenského uplatnění je rozhodující jednak lékařské ohodnocení počtem bodů, z něhož je nutno vycházet, a dále posouzení předpokladů, které měl poškozený pro další uplatnění v životě a společnosti a které jsou následkem úrazu omezeny nebo ztraceny. Kromě zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1 vyhlášky lze odškodnění dále přiměřeně zvýšit podle § 7 odst. 3 vyhlášky, avšak jen ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele, neboť již odškodnění v základní výměře určené na základě celkového bodového ohodnocení stanoveného lékařem představuje samo o sobě náhradu za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Předpokladem přiměřeného zvýšení odškodnění stanoveného na základě bodového ohodnocení v lékařském posudku ve smyslu § 7 odst. 3 vyhlášky je existence takových výjimečných skutečností, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, ku příkladu při uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, i s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví i na jeho předpokládané uplatnění v životě, nelze omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním za ztížení společenského uplatnění .” Daný prípad, podľa právneho názoru Najvyššieho súdu, tieto znaky nenapĺňa, a preto dovolanie žalobcu zamietol.


Spracovala : Ľudmila Moľová

Zdroj: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/11DA08B9AEF78E42C1257A4E006511AF?openDocument&Highlight=0,
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+1 =


-- žiadne príspevky --