Wales prijal systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti | Medicínske právo
              

Články


Wales prijal systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti


 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Wales sa stane prvým národom vo Veľkej Británii, ktorá zavedie systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti človeka. Nový návrh zákona, schválený Waleským národným zhromaždením, umožňuje, aby orgány mohli byť odňaté osobe, ktorá zomrela, pokiaľ ona sama alebo jej blízki aktívne nevyjadrili svoj nesúhlas. Súčasný dobrovoľný systém, v ktorom orgány darujú iba nositelia karty darcu alebo osoby zaregistrované ako darcovia na internete, tak už nebude môcť pôsobiť na celoštátnej úrovni. Orgány odobraté z tiel vo Walese by však mohli byť použité aj v iných častiach krajiny, kde je aj naďalej potrebný aktívny súhlas s darovaním.

Obrazok

Waleský minister zdravotníctva Mark Drakeford považuje zmenu zákona za významný krok vpred v snahe o zlepšenie darcovstva vo Walese. "Toto je obrovský deň pre Wales, a čo je najdôležitejšie, pre 226 ľudí vo Walese čakajúcich na transplantáciu," povedal. Zmenu označil za nevyhnutnú v boji proti zúfalému nedostatku potenciálne život zachraňujúcich orgánov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že vo Walese každý týždeň umiera asi jeden čakateľ zapísaný v poradovníku. Zároveň však zdôraznil zachovanie "absolútneho práva" jednotlivca slobodne sa rozhodnúť odhlásiť zo systému, a to tým, že aktívne vyjadrí svoju námietku. Môže tak urobiť jednoduchým zápisom do registra darcov, kde uvedie poznámku, že s odobratím orgánov nesúhlasí. Návrh zákona má tak za cieľ rešpektovať zosnulého a jeho rodinných príslušníkov, pokiaľ si želajú darcovstvo odmietnuť.

Zmena legislatívy má silnú podporu medzi záujmovými skupinami. Novelu zákona schvaľuje aj Britská lekárska asociácia, ktorá podľa slov jej tajomníka plne podporuje jeho realizáciu. Andrew Copson, výkonný riaditeľ britskej humanistickej asociácie, navyše poukázal na možnosť zníženia dopytu po nelegálne obchodovateľných orgánoch pri zachovaní osobnej slobody. Novela si však prirodzene našla aj svojich odporcov, podľa ktorých systém môže pôsobiť kontraproduktívne. Obavy vyjadrili aj predstavitelia náboženských skupín, ktorí takýto spôsob darcovstva nepovažujú za skutočne dobrovoľné darovanie.

Novela zavádzajúca systém predpokladaného súhlasu by mala nadobudnúť účinnosť do roku 2015 a bude sa vzťahovať na osoby staršie ako 18 rokov, ktoré žili vo Walese najmenej 1 rok pred smrťou.

Právny poriadok SR (zák. č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podobne vychádza z tzv. prezumovaného súhlasu  s darovaním orgánov po smrti. Každý z nás sa tak po smrti automaticky stáva potenciálnym darcom. Aj keď v tomto prípade nie sú zdravotnícki pracovníci viazaní odmietavým stanoviskom rodinných príslušníkov zosnulého, na želanie rodiny sa zvyčajne prihliada a rodina by mala byť vopred o zámere transplantačného tímu informovaná.
Odobratie orgánov je zakázané vtedy, ak osoba ešte počas svojho života vyhlásila, že s odobratím orgánov nesúhlasí.

Spracovala: Jana Breburdová
Zdroje: bioedge.org
Foto: thefreedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+5 =


-- žiadne príspevky --