Ďalší príspevok v sekcii česká judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja | Medicínske právo
              

Články


Ďalší príspevok v sekcii česká judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja


 | 26.7.2013 | komentárov: 0

Sumár ďalšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky týkajúci sa zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého lekárskeho prístroja nájdete v sekcii judikatúra (25 Cdo 1475/2011).

Žalobkyňa M.N. sa v Klatovskej nemocnici podrobila operačnému zákroku kvôli poškodeniu krčka stehennej kosti a zároveň jej  bol vymenený bedrový kĺb. Počas pobytu v nemocnici sa u nej vyskytla obrna sedacieho nervu, ktorá jej spôsobovala silné bolesti a obmedzila funkciu dolnej končatiny. Poškodená sa následne rozhodla podať žalobu na okresný súd, v ktorej požadovala náhradu nákladov za sťaženie spoločenského uplatnenia a bolestné. Okresný súd opierajúc sa o znalecký posudok žalobu zamietol, keďže podľa neho nešlo o postup non lege artis. Zároveň prvostupňový súd vylúčil aj zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja podľa § 421a Občianskeho zákonníka, lebo  len „pouhá pravděpodobnost, že škoda mohla vzniknout právě tímto způsobem, ke vzniku odpovědnosti nepostačuje; nebyla-li uvedená verze žalobkyní prokázána, nemůže být ve sporu úspěšná.”
 
Po neúspechu v prvostupňovom konaní podala žalobkyňa odvolanie na krajský súd, ktorý sa vo svojom rozhodnutí priklonil na jej stranu a zaviazal žalovanú stranu zaplatiť stanovenú sumu. Podľa názoru odvolacieho súdu „ustanovení § 421a obč. zák. dopadá právě na případy, kdy postup lékařů při zákroku i v době pooperační léčby byl shledán lege artis, avšak obecně existující riziko v souvislosti s vlastností užitého nástroje se v konkrétním případě proměnilo v příčinu poškození.” Proti tomuto rozhodnutiu podala žalovaná strana dovolanie, v ktorom namietala skutočnosť, že náhradný kĺb nemožno podradiť pod technológiu operatívneho výkonu, teda inú vec použitú pri plnení záväzku, na ktorú sa vzťahuje § 421a.
 
Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí nesúhlasil so záverom odvolacieho súdu, pričom poukázal na svoju predchádzajúcu judikatúru, podľa ktorej „odpovědnost podle § 421a obč. zák. se odvíjí od nepříznivého působení věcí (přístrojů, nástrojů, léčiv, apod.), jichž bylo použito při plnění závazku (zde při poskytování zdravotní péče), nikoliv od způsobu jejich použití, a že naplnění podmínky této kvalifikované okolnosti je třeba posuzovat právě ve vztahu k bezprostřednímu působení použité věci, resp. jejích specifických vlastností, na organismus pacienta.” Najvyšší súd ďalej uviedol, že samotný postup použitia nástroja nemožno subsumovať pod režim § 421a, ak sa  na výslednom škodlivom účinku sama o sebe neprejavila povaha predmetu, ktorá vyplýva z jeho vlastností, ale najmä metóda a spôsob jeho aplikácie.

Najvyšší súd po preskúmaní všetkých podkladov zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu, keďže podľa jeho právneho názoru  sa v ňom odrážal nesprávne posúdený právny stav.

Spracovala: Ľudmila Moľová
Zdroj: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2354FC2601814D7EC1257AEC0047F10E?openDocument&Highlight=0


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+6 =


-- žiadne príspevky --