Nemecko: Dôjde k zavedeniu povinného očkovania? | Medicínske právo
              

Články


Nemecko: Dôjde k zavedeniu povinného očkovania?


 | 22.7.2013 | komentárov: 0

Vo viacerých krajinách EÚ, napriek podobnej právnej kultúre, existujú rozličné prístupy k právnej regulácií očkovania. Nie všade je očkovanie upravené ako povinnosť s možnosťou uplatniť sankciu voči rodičom nerešpektujúcim stanovený očkovací kalendár. Ako príklad môžeme uviesť Nemecko, kde je očkovanie dlhé roky dobrovoľné. Skutočnosť, že nie je daná očkovacia povinnosť, vychádza z práva na sebaurčenie pacienta. Rodičia sa sami rozhodujú, či a proti akým ochoreniam nechajú svoje dieťa zaočkovať. Po porade s lekárom sa rozhodnú pre akúkoľvek z ponúkaných vakcín.

Obrazok Zdravotné úrady jednotlivých spolkových krajín stanovujú podľa ustanovenia § 20 ods.3 Zákona o prevencii a boji proti ľudským infekčným chorobám (ďalej len „Zákon o ochrane proti infekciám“) odporúčané očkovania. Základom pre tieto odporúčané očkovania sú odporúčania Stálej očkovacej komisie (STIKO) inštitútu Roberta Kocha, ktoré obsahujú okrem iného aj očkovací kalendár pre novorodencov, deti, mládež a dospelých. V ojedinelých epidemiologicky závažných prípadoch môže dôjsť k nariadeniu očkovania. Podľa ustanovenia §20 ods. 6 vyššie uvedeného zákona je ministerstvo zdravotníctva so súhlasom Spolkovej rady splnomocnené k vydaniu vyhlášky, ktorou možno nariadiť ohrozenej skupine obyvateľov povinné očkovanie v prípadoch výskytu prenosného ochorenia s ťažkým priebehom a hroziacim rozšírením. V tomto prípade môže byť obmedzené právo jedinca na nedotknuteľnosť telesnej integrity zakotvené v čl. 2 ods. 2 Základného zákona (pozn. ústavy) SRN.

Boj proti osýpkam- Volanie po povinnom očkovaní sa ozýva čoraz hlasnejšie


Na osýpky ešte aj dnes zomierajú tisíce ľudí, obzvlášť v krajinách tretieho sveta so zlou lekárskou infraštruktúrou, kde sú považované za jednu zo závažných príčin úmrtia. V celosvetovom rozmere umiera na následky osýpok podľa Svetovej zdravotníckej organizácie  (WHO) takmer 200.000 ľudí ročne, vo väčšine prípadov ide o deti vo veku do piatich rokov.
Podľa nemeckého denníka pre lekárov - Ärzte-Zeitung  Nemecko patrí k hlavným "vývozcom osýpok" v Európe. Z toho dôvodu sa zaviazalo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) k eliminácii osýpok do roku 2015, po tom, čo sa pôvodný plán z roku 2010 sa nepodarilo naplniť. Po početných prípadoch výskytu osýpok je výzva k povinnému očkovaniu čoraz silnejšia. Prezident spolkovej lekárskej komory Frank Ulrich Montgomery považuje z medicínskeho a vedeckého hľadiska zavedenie povinného očkovania za jedinú rozumnú cestu. Avšak samotné zavedenie povinného očkovania sa spoločensko-politicky ťažko presadzuje. Spolkový minister zdravotníctva- Daniel Bahr síce nevylučuje možnosť zavedenia povinného očkovania proti osýpkam, no dáva prednosť skôr prijatiu vhodných opatrení na ich elimináciu, a to z dôvodu vyvstávajúcich zložitých právnych otázok, okrem iného napr. otázka sankcionovania rodičov v podobe pokút, či trestného stíhania, ktorí odmietnu zaočkovať svoje deti proti osýpkam. Pripravuje sa tak zmena Zákona o ochrane proti infekciám. Opatrenia budú prijaté pravdepodobne až po voľbách do Spolkového snemu.  

Spracovala: Lucia Onderková
Foto: freedigitalphotos.net


Zdroje:

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/impfen/article/838291/masern-elimination-deutschland-reisst-latte.html?sh=4&h=-1078541534
http://www.faz.net/aktuell/politik/masern-bahr-will-impfpflicht-vermeiden-12288926.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/oegd/article/842676/masern-bmg-will-schutz-infektionen-verbessern.html Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+8 =


-- žiadne príspevky --