Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve | Medicínske právo
              

Články


Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve


 | 8.4.2010 | komentárov: 0

V Zbierke Zákonov, v čiastke 56, bola uverejnená novela zákona č. 133/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena, na ktorú upozorňuje aj webová stránka Slovenskej lekárnickej komory sa týka najmä:

  • zdravotníckeho vzdelávania a účasti komory na vzdelávaní, vydávaní povolení. Novela ustanovuje ďalšie kompetencie pre komoru oprávnenú na vedenie registra a stanovená je aj maximálna výška poplatku za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania na 10 Eur.
  • novelizáciou prešla aj procedúra dočasného pozastavenia licencie
  • medzi povinnosti zdravotníckeho pracovníka bol pridaný odsek, ktorý označuje povinnosť riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5). Za porušenie tejto povinnosti komora uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu  až do 663 Eur!


Dňa 01. júna 2010 nadobudne táto novela účinnosť.

Predmetnú čiastku Zbierky zákonov nájdete tu.
Informácie Slovenskej lekárnickej komory k danej novele sú tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+2 =


-- žiadne príspevky --