Nočná práca bez výnimky aj pre sestry a pôrodné asistentky | Medicínske právo
              

Články


Nočná práca bez výnimky aj pre sestry a pôrodné asistentky


 | 11.7.2013 | komentárov: 1

Ústavný súd Slovenskej republiky opäť nepotešil sestry a pôrodné asistentky. Podľa rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2012 je zákonník práce v rozpore s ústavou.

Obrazok Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) na podnet skupiny poslancov minulý týždeň rozhodol o nesúlade §98 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len zákonník práce) s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa tohto ustanovenia mali zamestnanci nad 50 rokov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie sestra alebo pôrodná asistentka právo odmietnuť výkon nočnej práce. Zákonník práce totiž ako predpoklad výkonu nočnej prace u týchto zamestnancov vyžadoval ich súhlas. Podľa ústavného súdu je takáto úprava v rozpore s čl. 1 ods. 1 ÚSR v spojení s čl. 12 ods. 1 ÚSR. Táto úprava bola pritom prijatá ako kompromis, keďže v roku 2011 sestry a pôrodné asistentky pôvodne žiadali nižší dôchodkový vek – 58 rokov z dôvodu fyzickej a psychickej záťaže pri výkone ich povolania. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vníma rozhodnutie ústavného súdu ako ďalší úder pod pás, keďže len nedávno ústavný súd rozhodoval o ústavnosti iného zákona tykajúceho sa minimálneho mzdového nároku sestier a aj v tomto prípade bolo rozhodnutie pre sestry nepriaznivé. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dokonca hovorí o nedodržaní princípu rodovej rovnosti s poukazom na to, že táto právna úprava sa dotýka hlavne žien. Jedným z argumentov, o ktoré sa rozhodnutie opiera,  je práve článok 12 ústavy, ktorý hovorí, že „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“

Zákonník práce však poskytuje ochranu v tom zmysle, že podľa § 98 ods. 3 stanovuje pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, a to:

a) pred zaradením na nočnú prácu,
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok,
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
d) ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.
A okrem toho tiež ďalšie povinnosti, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Tieto ustanovenia neboli rozhodnutím ústavného súdu dotknuté a týkajú sa všetkých zamestnancov. Poskytujú tak ochranu aj zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám.

Spracovala: Veronika Miková
Zdroje: www.sksapa.sk, www.concourt.sk
Foto: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+10 =


AsceferJeaspLaw

(18.6.2020)