Právnická fakulta UPJŠ Košice sa stala odborným partnerom konferencie | Medicínske právo
              

Články


Právnická fakulta UPJŠ Košice sa stala odborným partnerom konferencie


 | 14.6.2013 | komentárov: 0

Medicínske právo ako oblasť právneho systému v našej spoločnosti sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia a záujmu tak odbornej verejnosti, ako aj študentov práva, čoho dôkazom je aj Klinika medicínskeho práva, ktorú pre svojich študentov otvorila Právnická fakulta UPJŠ Košice.

Obrazok Tak ako v rámci predchádzajúcej konferencie, ktorú realizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS, v rámci ktorej bola fakulta taktiež odborným partnerom, chceme aj prostredníctvom tejto konferencie priblížiť problematiku medicínskeho práva rovnako aj študentom, prostredníctvom ktorej získajú nové poznatky a vedomosti, ktoré sú pre ich ďalší profesionálny rast nevyhnutné. Aj z toho dôvodu sa prostredníctvom pani dekanky Právnickej fakulty UPJŠ Košice doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. stala fakulta odborným partnerom konferencie. V súvislosti s nadviazaním odborného partnerstva pani dekanka uviedla: „Význam konferencií venovaných jednotlivým témam z medicínskeho práva  vidím predovšetkým v tom, že medicínske právo je novo kreujúci sa  okruh spoločenských vzťahov, pri ktorých vzniká spoločenská potreba právnej úpravy. V prevažnej väčšine ide o vzťahy, ktorých právna úprava má interdisciplinárny charakter, ale predmet úpravy  sa dotýka a preniká aj do ďalších vedných odborov, či už lekárskych vied ale aj ďalších spoločenských či prírodovedných oblastí. V takej zložitej spleti vzťahov má ohromný význam výmena názorov a  poznatkov, na čo je vytvorený vhodný a vzácny  priestor práve na konferencii. Okrem toho nemôžeme zabúdať aj na ľudský rozmer, teda že jednotlivý odborníci majú možnosť sa aj osobne stretnúť a spoznať a to vytvára ďalšiu dimenziu na vzájomnú spoluprácu.“
Odborným partnerstvom s Právnickou fakultou UJPŠ Košice získava konferencia ďalší rozmer vzdelávania, a to nielen pre študentov, ale aj odborníkov, keďže si budú môcť nielen vypočuť názor odborníkov z právnej oblasti predstaviteľmi fakulty, ale s nimi aj o týchto témach diskutovať. Sme presvedčení, že odborné partnerstvo s fakultou zaručuje podujatiu ešte väčší interdisciplinárny charakter, ktorý sa odzrkadlí v širokom spektre poznatkov, ktoré čakajú na účastníkov konferencie.




 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+1 =


-- žiadne príspevky --