Nový príspevok v sekcii judikatúra! | Medicínske právo
              

Články


Nový príspevok v sekcii judikatúra!


 | 14.6.2013 | komentárov: 0

V sekcii česká a slovenská judikatúra nájdete k problematike náhrady škody a nemajetkovej ujmy publikovaný rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 2543/2010. Vo svojom rozhodnutí súd zamietol dovolanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a potvrdil rozhodnutie "v prospech" pacientky.

Svoje rozhodnutie podporil argumentom, podľa ktorého zodpovednosť za škodu spôsobená okolnosťami (par. 421a ObčZ), ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo veci použitej pri plnení povinnosti je formou, ktorá umožňuje účinnú ochranu poškodených ako slabšej strany. Cit. " odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci, jíž bylo použito při plnění závazku (včetně poskytování zdravotnických služeb – viz § 421a odst. 2 obč. zák.), je zvláštním druhem objektivní odpovědnosti, která je uplatňována u škod způsobených určitými věcmi, jednáním nebo procesy představujícími pro svou nebezpečnost zdroj zvýšeného rizika škod, které nelze ani při vynaložení veškeré odborné péče plně zvládnout. V těchto případech vystupuje výrazně do popředí intenzivní právněpolitický veřejný zájem zajistit právě formou této přísné objektivní odpovědnosti v občanském právu účinnější právní ochranu těm, kdo jsou škodlivými událostmi z této rizikové činnosti postiženi, tj. poškozeným. Navíc nelze přehlížet, že právě provozovatelé těchto činností, z nichž zvýšené riziko závažných škod vzniká, mají nejvíce možností jim sami preventivně čelit. V této souvislosti se v souladu s evropským i světovým trendem sledujícím zajištění účinné ochrany poškozených jako „slabší strany“ hovoří o spravedlivém rozložení rizika, respektive spravedlivé alokaci škod. (srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné, svazek II, 3. vydání, Praha, ASPI, 2002, s. 427-428)

Spomínané rozhodnutie a v ňom použité argumenty podporujúce terajšiu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami (par. 421a ObčZ)  majú význam predovšetkým v súvislosti so zmenami v úprave objektívnej zodpovednosti podľa nového Občanského zákonníka. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+5 =


-- žiadne príspevky --