Rada ministrov prijala 15. Protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach | Medicínske právo
              

Články


Rada ministrov prijala 15. Protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach


 | 28.5.2013 | komentárov: 0

Ratifikačný proces k protokolu začne koncom júna, pričom protokol vstúpi do platnosti 3 mesiace po tom, čo bude ratifikovaný všetkými zmluvnými štátmi Dohovoru.

Obrazok Protokolom budú zavedené nasledovné zmeny:

-    do preambuly Dohovoru sa zaradí odkaz na princíp subsidiarity a doktrínu „margin of appreciation“
-    zníži sa lehota na podanie sťažnosti súdu zo šiestich na štyri mesiace od vydania vnútroštátneho rozhodnutia
-    ako kritérium pre prijateľnosť sťažnosti sa doplňuje tzv. „závažné znevýhodnenie“, ktoré odstraňuje garanciu, ktorá predtým bránila odmietnuť žiadosť, ktorá nebola náležite prejednaná domácim súdom
-    strany strácajú právo namietať pred Veľkou komorou rozhodnutia Komory o odmietnutí sťažnosti
-    vyžaduje sa, aby kandidáti na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva mali menej ako 65 rokov ku dňu, keď je zoznam kandidátov vyžiadaný Parlamentným výborom, ktorý vyberá sudcov

Asi najvýznamnejšou zmenou je zaradenie princípov subsidiarity a princípu „margin of appreciation“ do Preambuly Dohovoru v tomto znení:
Zmluvné strany Dohovoru v súlade s princípom subsidiarity majú primárnu zodpovednosť za zabezpečenie práv a slobôd podľa Dohovoru a jeho jednotlivých Protokolov. Pri ich zabezpečovaní požívajú „margin of appreciation“, pričom spadajú pod kontrolnú právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorú ustanovuje tento Dohovor.     
Cieľom protokolu je posilniť transparentnosť a prístup k týmto princípom v systematike Dohovoru a zabezpečiť konzistentnosť doktríny „margin of appreciation“, tak ako sa vyvinula v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
."  Protokol zároveň implementuje niektoré závery z tzv. Brightonskej deklarácie.  

Spracovala : Zuzana Zoláková

ZDROJ:  lawandreligionuk.com
FOTO: croftinglawblog.com Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+5 =


-- žiadne príspevky --