Čo menia zákony o liekoch ? | Medicínske právo
              

Články


Čo menia zákony o liekoch ?


 | 19.2.2013 | komentárov: 0

Koncom minulého roka vstúpila do platnosti úprava liekovej politiky, ktorou sa mení znenie dvoch zákonov (č. 363/2011 Z.z, č. 362/2011 Z.z.) , ktorej cieľom malo byť zavedenie spravodlivejšej metódy stanovenia ceny liekov v Slovenskej republike zohľadňujúc zmeny cien v iných členských štátoch EÚ a zmeny výmenných kurzov. Napriek prísľubom novela nepriniesla výrazné zmeny oproti predchádzajúcemu stavu.

Obrazok Ustanovenia zákona č. 363/2011 Z.z priniesli už uvedenú zmenu pri stanovení ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietických potravín, ktorá by nemala byť vyššia ako priemer troch najnižších cien v EÚ. Predstavuje to len malú zmenu, pretože podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli ceny liekov referencované na úroveň druhej najnižšej v EÚ. Takéto flexibilné určovanie ceny má momentálne častejšie zmeny cien liekov v lekárňach, ale aj harmonizáciu cenovej politiky v rámci EÚ.


Úprava v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Zrušenie vernostných zliav


Vernostný systém kritizovaný lekárnickou komorou (SLEK- zastupujúcou hlavne menšie lekárne), ktorá mu vyčítala marketingový charakter a to, že sa ním lekárne zameriavali viac na zisk ako na liečbu pacientov, bol po diskusiách s ministerkou zdravotníctva a prijatí novely zákona zrušený . Protiargumentom bolo, že pôvodný systém šetril peniaze pacientov a časť financií vracal do poisťovní, pričom vernostné zľavy nemohli ovplyvniť priamo lekárne, keďže sa vzťahovali iba na lieky na predpis.


SLEK však vyjadrilo sklamanie po tom, čo ministerstvo zdravotníctva umožnilo poskytovať lekárňam priame zľavy na lieky, ktoré pomohli tým s dobrými výsledkami a sieťam lekární. Naznačilo, že súčasný systém môže manipulovať ceny liekov zo strany distribútorov.


Zrušenie sietí lekární

V súlade s § 21 ods. (13), zákona č. 362/2011, ktorý znie „Fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne.“ došlo k oficiálnemu zániku sietí lekární na Slovensku. V súčastnosti lekárne vystupujú ako samostatné spoločnosti. De facto však zostal zachovaný pôvodný stav.

zdroj:

http://www.zzz.sk/?clanok=13500

http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/podnikanie-v-zdravotnictve/lekarenska-siet-dr-max-ma-noveho-sefa.htmlspracoval: Peter Bobčík
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+6 =


-- žiadne príspevky --