Kúpeľná liečba na území SR | Medicínske právo
              

Články


Kúpeľná liečba na území SR


 | 4.2.2013 | komentárov: 0

Aj v súvislosti s pritvrdením podmienok získavania preplatenej kúpeľnej liečby od poisťovní v Českej republike sme sa rozhodli priblížiť tému práva na kúpeľnú liečbu v našich podmienkach.

Obrazok

Kúpeľná liečba je zdravotná starostlivosť, podmienky pre vznik nároku na kúpeľnú liečbu upravuje zákon 577/2004 Z.z. O vhodnosti kúpeľnej liečby rozhoduje lekár. U nás je toto právo úzko spojené s poisťovňou a tzv. indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý uvádza choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, obsahuje aj indikačné podmienky a dĺžku liečebného pobytu.  Ďalej platí, že na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná liečba, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú liečbu.

Kúpeľná liečba však nie je dovolenka, počas ich trvania je pacient povinný spĺňať zákonné podmienky (nesmie sa teda preukázať, že nie je chorý) a dodržiavať pravidlá liečby.

Poisťovne poskytujú rovnaký výber služieb garantovaným zákonom podľa už spomínaného indexu ochorení, pričom nie je badateľný rozdiel medzi poskytnutými službami.

Úhrada kúpeľnej liečby závisí od druhu choroby. Zákon rozlišuje pacientov v dvoch kategóriách a to

kategóriu A – tvoria vážne chorí pacienti a deti, ktorých pobyt je preplatený v plnej výške (čo sa však vzťahuje na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – stravovanie a pobyt na lôžku )

kategóriu B – tvoria menej vážne diagnózy ,u ktorých je zdravotná starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry) plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (stravovanie a pobyt na lôžku) nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Uhrádzaný poplatok je len do výšky 1,66 € za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec. Prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň.

Dĺžka liečebného pobytu je zväčša určená na dobu 21 dní, v niektorých indikáciách určených zákonom na dobu 28 dní. Poistencovi môže zdravotná poisťovňa na jeho žiadosť schváliť namiesto ústavnej kúpeľnej liečby ambulantnú kúpeľnú liečbu. Dĺžka pobytu pri kúpeľnej liečbe je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Náklady spojené s prevozom do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

S trendom priškrtiť rozpočet ako sa dá, je možné, že sa dočkáme sprísnenia kritérií na poskytnutie kúpeľnej liečby, ako tomu došlo už v spomínanej Českej republike. Tu boli vylúčené určité ochorenia z indikačného zoznamu alebo zamedzené bezplatnej liečbe viac krát do roka. Všetko bolo spojené so zvyšovaním záujmu o starostlivosť, ktorá nakoniec vyústila k opačnému výsledku. Práve z týchto dôvodov je potrebné využívať svoje práva pokiaľ je to možné.

zdroj: 577/2004 Z.z, internetové stránky zdravotných poisťovní

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+1 =


-- žiadne príspevky --