Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“ | Medicínske právo
              

Články


Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“


 | 30.1.2013 | komentárov: 0

Koncom minulého roku ste mohli zaregistrovať, že v odbornom vydavateľstve Iura Edition, spol. s r.o. vyšla nová publikácia s chytľavým názvom „Lekár verzus legislatíva – alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov“. Každý nový prírastok medzi diela týkajúce sa medicínskeho, či zdravotníckeho práva je vítaný. O to viac, ak je jeho predmetom pohľad právnika na dennú prax a jej problémy, s ktorými sa stretávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Obrazok Publikácia je súborom 93 otázok a odpovedí, ktoré idú naprieč najviac frekventovanými právnymi aspektmi týkajúcimi sa zdravotnej starostlivosti. Na stránkach vydavateľstva sa píše (cit): „Publikácia „Lekár verzus legislatíva“ je zameraná na problematiku zdravotníckej legislatívy. Konkrétne sa venuje otázkam súvisiacim so zdravotnou dokumentáciou, poučením a informovaným súhlasom, lekárskym tajomstvom a riešeniu rôznych situácií, ktoré sa vyskytujú vo vzťahu lekára a pacienta, ako aj právam a povinnostiam lekára voči rôznym inštitúciám a úradom. Analyzuje teda najčastejšie sa vyskytujúce problémy správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s legislatívou. Zrozumiteľnou formou prostredníctvom odpovedí na otázky z praxe dáva návod a najmä riešenie každodenných problémov zdravotníckeho pracovníka pracujúceho v ambulantnom zdravotníckom zariadení alebo v nemocnici. Rôznorodosť otázok a riešených prípadov predurčuje publikácii stať sa zdrojom hodnotných informácií. Autor publikácie JUDr. Zdenko Doktor je sa dlhodobo profesionálne venuje zdravotníckemu právu a lektorskej činnosti v tejto oblasti. Kniha je určená predovšetkým zdravotníckym pracovníkom, najmä lekárom pracujúcim v ambulantných zdravotníckych zariadeniach alebo v nemocniciach, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou zdravotníckeho práva.“

Cieľovou skupinou publikácie je zdravotnícka obec. Som názoru, že autor vzhľadom na špecifiká cieľovej skupiny zvolil zaujímavú formu – otázka/odpoveď. Dnes, keď súčasná doba na zdravotníckeho pracovníka kladie stále vyššie nároky je táto forma prijateľnou cestou ako ho efektívne oboznámiť s odpoveďami na praktické otázky, ktoré si možno denne kladie. Čitateľ sa môže poľahky orientovať v obsahu knihy a rýchlo zistiť, či problém ktorý rieši sa v nej nachádza alebo nie. Zo spôsobu koncipovania odpovedí je zrejmé, že sa autor snaží aby odpoveď bola zrozumiteľná aj pre laika a podáva ju na mnohých miestach ako instantný návod na použitie. Tento moment hodnotím veľmi pozitívne. Na druhej strane je potrebné povedať, že čitateľ, ktorý hľadá na predložené otázky podrobnejšie odpovede, či hlbšiu argumentáciu, resp. úvahy opreté o odbornú literatúru, či judikatúru musí načrieť za podpornou literatúrou. V zásade môže byť kniha Lekár verzus legislatíva užitočným pomocníkom pre zdravotníckych pracovníkov pri riešení ich problémov. Kniha má potenciál zorientovať zdravotníckych pracovníkov v základných otázkach ktoré sa objavujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a myslím, že práve z tohoto dôvodu by si mala nájsť svoje miesto na poličke každého z nich.

Doktor, Z., Lekár verzus legislatíva, Iura Edition, 2012, Bratislava, ISBN: 978-80-8078-528-4, str. 343 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+1 =


-- žiadne príspevky --