Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“ | Medicínske právo
              

Články


Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“


 | 14.1.2013 | komentárov: 0

Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje unikátnu medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“ v dňoch 11.4.2013 – 12.4.2013 v Košiciach.

Obrazok 11. – 12. apríla 2013 sa uskutoční konferencia „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“ v Konferenčnej sále VERITAS, Dominikánske námestie v Košiciach.

Poprední odborníci z oblasti práva, ekonómie, bioetiky, morálnej teológie a medicíny zo Slovenska ako aj zo zahraničia budú spoločne s ostatnými účastníkmi diskutovať na témy, akými sú napr. čo je základom pre zdravé fungovanie v slovenskom zdravotníctve? Rešpektuje súčasné nastavenie nejaké princípy? Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Odporúčania prednáškových panelov budú komunikované médiam, Národnej rade SR a Vláde SR. Názory prednášajúcich budú zachytené v odbornej publikácii (medzinárodný zborník).

Záštitu na konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR.
Každý z účastníkov tejto jedinečnej konferencie získa medzinárodný recenzovaný zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi.

Každý účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, v prípade zdravotníckych pracovníkov s príslušným počtom kreditov.

Konferencia má výrazne diskusný rozmer s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných. Účastník konferencie má priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post-Zborniku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

Neváhajte a navštívte stránku konferencie www.konferencia.medius.sk, kde nájdete tak informácie o tejto jedinečnej konferencii, tak aj prihlášku, ktorá Vám umožní získať nové poznatky, ktoré bezpochyby využijete vo svojej praxi


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+3 =


-- žiadne príspevky --