Problematika informovaného súhlasu na vlnách rádia Regina - štúdio Košice | Medicínske právo
              

Články


Problematika informovaného súhlasu na vlnách rádia Regina - štúdio Košice


 | 13.12.2012 | komentárov: 0

Na frekfencii rádia Regina - štúdio Košice zodpovedáva JUDr. Ivan Humeník PhD. z advokátkej kancelárie h&h Partners právne otázky z oblasti medicínskeho práva, ktoré Vám budeme sprostredkuvávať

Obrazok Kto dáva informovaný súhlas v prípade neplnoletých, alebo nespôsobilých pacientov?

Na informovaný súhlas z pohľadu práva sú viaceré názory, právnici sa prú na niektorých veciach, ale keď sa to rozmení na drobné, tak vtedy vidno, že si niekedy musíme položiť niektoré základné otázky, ktoré nám potom dávajú odpovede na konkrétne veci.

Aké sú tie otázky, ktoré si kladiete?

Taká základná otázka je, či informovaný súhlas je právnym úkonom alebo nie. Je to podstatné z toho dôvodu, že Občiansky zákonník upravuje, ktoré subjekty môžu právne úkony vykonávať, to znamená zaväzovať sa. Právny úkon mimo iného smeruje aj k vzniku, zmene alebo zániku určitých práv a povinností, teda kto sa môže zaväzovať, kto môže vykonať niečo s nejakými právnymi následkami. V zásade Občiansky zákonník hovorí o tom, že v plnom rozsahu sa môžu fyzické osoby zaväzovať po dovŕšení plnoletosti s výnimkou, ak sa uzavrie manželstvo po dovŕšení 16. roku života, v takom prípade uzavretím manželstva sa nadobúda plná právna spôsobilosť s výnimkou pracovného práva pri dohodách o hmotnej zodpovednosti. Od nadobudnutia plnoletosti môže fyzická osoba konať v plnom právnom rozsahu, zaväzovať sa takým spôsobom, aby spôsobila nejaké právne následky.
Aj informovaný súhlas je podľa niektorých názorov právny úkon, niektorí právnici naopak zastavajú názor, že informovaný súhlas právnym úkonom nie je. Rozdiel je v tom, že pokiaľ máme za to, že informovaný súhlas je právny úkon, tak na to, aby ho mohol niekto vykonať tak, aby spôsobil vznik, zmenu, zánik nejakej právnej povinnosti, by mal mať spôsobilosť právne konať, teda byť alebo plnoletý, alebo nadobudnúť plnoletosť uzavretím manželstva. Môj názor je, že informovaný súhlas je právnym úkonom. Ak si pozrieme právnu úpravu, ktorá je na Slovensku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak zistíme, že v zmysle § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti dáva informovaný súhlas osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť týka alebo zákonný zástupca, alebo opatrovník, poručník v prípade nespôsobilej osoby.

Za nespôsobilé osoby teda považujeme osoby, ktoré nedovŕšili plnoletosť a osoby, ktorým bola táto spôsobilosť odňatá?

Áno aj nie. Problém zákona o zdravotnej starostlivosti je, že vo vzťahu k informovanému súhlasu ako keby vytváral novú právnu realitu vo vzťahu k úkonu ako takému. Občiansky zákonník v prípade spôsobilosti konať síce hovorí, že plnú spôsobilosť nadobúdame dovŕšením plnoletosti, ale nevylučuje to, že človek ako sa vyvíja, má desať rokov, dvanásť, trinásť rokov chápe veci, ktoré jednoducho robí a aké následky to vyvoláva. Občiansky zákonník to rešpektuje a na základe toho právnym úkonom, ktoré vykonajú aj neplnoleté osoby priznáva určité následky. Klasický príklad: dieťa si ide kúpiť lízatko do obchodu, dostane 1 € od rodiča, príde do obchodu a kúpi si ho. Ak by sme sa striktne držali toho, že dieťa nemôže uzavrieť kúpnu zmluvu, čo vlastne napr. kúpa lízatka je až dovŕšením plnoletosti, tak tento úkon by bol neplatný. Táto zmluva, ak by bola neplatná, tak by mala na ekonomiku ďalekosiahle následky. Takže Občiansky zákonník upravuje koncept tzv. postupného nadobúdania plnoletosti a viaže to na schopnosť toho človeka uvedomiť si následky svojho konania a samozrejme, naväzuje to aj na predmet toho úkonu – čoho sa ten úkon týka, či mu rozumie, aké môže mať následky, ak to urobí, atď. Mimochodom aj Občianske zákonníky, ktoré boli platné pred terajšou právnou úpravou takúto možnosť zakotvovali. Občiansky zákonník z roku 1950 priamo upravoval a rozlišoval úkony, ako aj dával tzv. vekové hranice, tým ten koncept tam bol ešte viac zreteľnejší, ako je tomu v súčasnosti.
Naopak, zákon o zdravotnej starostlivosti to všetko hádže do jedného vreca. Tento zákon vyslovene hovorí o spôsobilých a nespôsobilých pacientoch. Preto v realite zdravotníckej praxe potom vznikajú veľmi bizarné prípady, ktoré si neviem, či našťastie alebo bohužiaľ poskytovatelia zvyčajne neuvedomujú, konkrétne, že informovaný súhlas, to je jedno z akého úkonu, pretože pred každým úkonom má byť informovaný súhlas daný, musí a teda môže dať len spôsobilý pacient.

text prešiel redakčnou úpravou

AUTOR: Komora pre medicínske právo MEDIUS

FOTO: detskechoroby.rodinka.sk Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+4 =


-- žiadne príspevky --