Zásielkový predaj liekov a pomôcok | Medicínske právo
              

Články


Zásielkový predaj liekov a pomôcok


 | 10.3.2010 | komentárov: 2

V zbierka zákonov bola vyhlásená vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Vyhláška upravuje otázky týkajúce sa subjektov oprávnených na činnosť zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok, konkrétnu organizáciu tejto činnosti a dôvody reklamácie lieku, či zdravotníckej pomôcky.

Zásielkový výdaj môžu realizovať subjekty, ktoré disponujú povolením na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a ktorým bolo toto povolenie na základe ich žiadosti rozšírené samosprávnym krajom o zásielkový výdaj liekov. Na zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa vzťahujú všetky podmienky, ktoré zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach vyžaduje pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Ako vyplýva zo zákona č. 140/1998 Z.z., predmetom zásielkového výdaja môžu byť jedine registrované lieky, ktoré nie sú na lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky mimo okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

Zákon a vyhláška vylučujú, aby sa zásielkový výdaj realizoval inou formou než ponukou a objednávaním prostredníctvom webového portálu (elektronickej objednávky). Platná legislatíva teda nepozná formu katalógového predaja, i keď takúto ponuku ani nevylučuje. Teoreticky by prichádzala do úvahy možnosť prezentácie liekov cez tlačené médium, ich objednanie by ale muselo fungovať výlučne prostredníctvom elektronického formuláru. Nevyhnutnosť webovej stránky poskytovateľa lekárenskej starostlivosti podmieňuje aj povinnosť uverejniť povolenie na zásielkový výdaj liekov a pomôcok na webovom sídle poskytovateľa takejto služby (§ 2 ods. 2 vyhlášky).

Vyhláška pomerne podrobne upravuje proces prijatia objednávky, prípravy a balenia lieku a jeho expedíciu na adresu určenú objednávateľom. Posledná časť vyhlášky sa venuje dôvodom reklamácie dodaného lieku. Liek a zdravotnícku pomôcku možno vrátiť len na základe dôvodov stanovených vyhláškou. Dávame do pozornosti že novela zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji explicitne vylúčila pôsobnosť zákona na vzťahy vznikajúce pri zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Dôsledok je ten, že spotrebiteľ, ktorý si liek/pomôcku objedná, nie je oprávnený napriek forme predaja (zásielkový predaj mimo sídla predajcu) od zmluvy odstúpiť v rámci 7 pracovných dní od dodania tovaru, ale môže liek/pomôcku vrátiť len titulom reklamácie, pokiaľ nastali dôvody uvedené v § 6 vyhlášky. Uvidíme, ako sa s touto normou vysporiada prax. Je nepochybné, že možnosť objednávania voľne dostupných liekov cez internet v súčasnej informačnej dobe chýbala a je dobré, že zákonodarca na potrebu spotrebiteľa zareagoval.Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+7 =


AsceferJeaspLaw

(22.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(17.6.2020)