UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Môže byť reklama liekom pre liek? (3.diskusia) | Medicínske právo
              

Články


UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Môže byť reklama liekom pre liek? (3.diskusia)


 | 20.11.2012 | komentárov: 0

Dňa 21.novembra 2012 sa v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutoční v poradí už tretia diskusia z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentoraz na ďalšiu zaujímavú tému "Môže byť reklama liekom pre liek?“ Diskusie na danú tému sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patria MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH., zástupkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Mgr, Eva Siminská, šéfredaktor a zakladateľ najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný, zástupkyňa z farmaceutického priemyslu (MUDr. Zuzana Barlíková) a v neposlednom rade JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Obrazok Každý z diskutérov, medzi ktorými je odborník na právo duševného vlastníctva a mediálne právo (JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.), z právneho oddelenia – referát pre dozor nad reklamou liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (Mgr. Eva Siminská) šéfredaktor a zakladateľ najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného portálu Kinema.sk (Mgr. Peter Konečný), zástupkyňa generálneho riaditeľa farmaceutickej spoločnosti (MUDr. Zuzana Barlíková) a bývalý minister zdravotníctva, v súčasnosti poslanec NR SR a primátor mesta Košice (MUDr. Richard Raši, PhD., MPH), sa vyjadrí k tejto zaujímavej téme z iného uhla pohľadu. Diskusia je vedená interaktívne, takže sa do nej svojimi otázkami môže zapájať aj publikum.

Miesto konania: Historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Termín: 21. november 2012

Čas: 15.30

Základné tézy diskusie:
Pokúsime sa zistiť, či je reklama pre oblasť zdravotnej starostlivosti potrebná, povieme si, či sa liek nemá „predávať“ len svojou účinnosťou. Zodpovieme si otázku, aké sú právne a etické limity reklamy v sektore zdravotníctva, či existuje aj amorálna reklama a aká je kontrola reklamy na Slovensku. Zároveň si pokúsime odpovedať na otázku, je reklama lieku prospešná pre odbornú/laickú verejnosť a taktiež či je možné reklamou manipulovať pacienta/lekára.

Už teraz sa tešíme na Vašu aktívnu účasť v príjemnej a vecnej diskusii s odborníkmi, ktorí s Vami tieto otázky radi prediskutujú.


Profily diskutujúcich:MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.


súčasný primátor mesta Košice,  je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci štúdia sa špecializoval na odbor chirurgia. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave získal v roku 2004 v odbore úrazová chirurgia titul MPH. V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach.
Deväť rokov pôsobil na klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Luisa Pasteura v Košiciach, kde bol tri roky námestníkom riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory.  Dňa 8. marca 2007 bol vybraný za riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, najväčšej fakultnej nemocnice na Slovensku, pod ktorú patria nemocnica v Ružinove, na Kramároch, v Petržalke a komplex budov v Starom meste. Richard Raši absolvoval niekoľko odborných stáží vo Francúzsku, Švajčiarsku, v USA a vo Švédsku. V roku 2008 bol vymenovaný do funkcie ministra zdravotníctva SR. Od roku 2010 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard Raši je ženatý a má dve dcéry.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. sa v priebehu diskusie pokúsi zodpovedať aj na otázky: Aký je Váš vzťah k reklame? Akú reklamu považujete za dobrú reklamu? Je vhodné propagovať lieky formou reklamy? Má reklama liekov aj dostatočný informačný charakter? Aký je Váš postoj, resp. aké skúsenosti máte s reklamou liekov ako lekár? Aký bol Váš postoj k reklame liekov v pozícii ministra zdravotníctva? Mali by byť pre reklamu liekov určené nejaké limity/obmedzenia?
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde od roku 2000 pôsobí ako odborná asistentka na katedre občianskeho práva. Špecializuje na oblasť práva duševného vlastníctva a mediálne právo. Absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne (LL.M.). V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium, počas ktorého sa zúčastnila niekoľkých krátkodobých študijných pobytov na Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné právo a daňové právo v Mníchove. Je absolventkou Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Pravidelne prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR a na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na oblasť duševného vlastníctva. V minulosti vyučovala právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a tiež Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Duševné vlastníctvo.
Je advokátkou a zakladajúcou členkou Národného centra práva duševného vlastníctva.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. sa bude v diskusii venovať najmä témam: Aký je Váš vzťah k reklame vo všeobecnosti? Aká je dobrá reklama? Aká je „dobrá“ reklama z právneho hľadiska? Aký je Váš vzťah k reklame liekov? Môže dôjsť pri reklame liekov k porušeniu práv na ochranu duševného vlastníctva? Mala by byť reklama obmedzená? Aká je to skrytá reklama? Aký je rozdiel medzi skrytou a klamlivou reklamou?
Mgr. Peter Konečný

je absolventom katedry filmovej vedy a multimédií na Vysokej škole múzických umení a od roku 2000 publikoval a publikuje v niekoľkých printových a elektronických médiách (SME, .týždeň, Blokbaster, Košický večerník...). Je šéfredaktorom a zakladateľom najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného filmového portálu Kinema.sk. Tvorca a spolupracovník niekoľkých filmových festivalov a prehliadok a prevádzkovateľ dvojice kín. Autor každoročného filmového ocenenia „Kinema Film roka“ a dlhoročný spolupracovník Rádia_FM. Scenárista a moderátor filmovej relácie Screener vyrábanej pre portál SME.sk. Aktuálne prednáša v kluboch po celom Slovensku a venuje sa aj prednáškam pre stredné a vysoké školy. Žije a pracuje v Bratislave. 

Mgr. Peter Konečný sa v diskusii zameria na témy: Aká reklama je dobrá reklama? Aké techniky sa zvyknú používať pri reklamnej komunikácii? Aké techniky klamlivej reklamy sú obvyklé? Aká je slovenská reklama na lieky? Kde sú alebo kde by mali byť etické, možno aj estetické limity reklamy? Aká reklama je už neprípustná? Aká reklama je zlá reklama? Aké formy reklám sú najúčinnejšie? Je vôbec možné urobiť „dobrú“ reklamu na liek?Mgr. Eva Siminská


pôsobí 11. rokom v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠUKL), kde sa venuje dozoru nad reklamou liekov a ďalším právnym otázkam týkajúcich sa klinického skúšania liekov, sprístupňovania informácií, registrovania liekov, dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a správnej lekárskej praxe.

Mgr. Eva Siminská sa zameria aj na otázky: Je možné reklamou manipulovať pacienta/lekára? Vedeli by ste uviesť príklady dovolenej a nedovolenej reklamy na Slovensku? Čo si máme predstaviť pod reklamou liekov? Aké druhy liekov existujú a aké sú jej obmedzenia? Aké zmeny sa v tejto oblasti chystajú? Je rozdiel medzi reklamou liekov a reklamou výživových doplnkov?MUDr. Zuzana Barlíková

vo farmaceutickom  priemysle pracuje už viac ako 16 rokov. V minulosti zastávala viaceré pozície - medicínsky reprezentant, sales manager, medical manager, regulatory manager, country manager.
Momentálne pracuje ako zástupca generálneho riaditeľa s priamou zodpovednosťou za medical a regulátory, a taktiež má na zodpovednosť kategorizáciu, cenotvorbu a referencovanie.
V komerčnej oblasti je priamo zodpovedná za BioTec líniu v rámci Slovenskej republiky.
Je lekár, atestovaný pediater.

MUDr. Zuzana Barlíková sa pokúsi objasniť aj nasledujúce otázky: Aké formy marketingu pre reklamu liekov sa využívajú? Aké techniky reklamnej komunikácie sa využívajú pri liekoch? Aká je kontrola reklamy na Slovensku? Je reklama prospešná pre odbornú verejnosť, ako aj pre laickú verejnosť?Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+6 =


-- žiadne príspevky --