Úprava splátkového kalendára poistného | Medicínske právo
              

Články


Úprava splátkového kalendára poistného


 | 17.11.2012 | komentárov: 0

Viete ako postupovať, ak nemôžete splácať poistné ?

Možnosť, aby poisťovňa povolila splátkový kalendár z dôvodu platobnej neschopnosti poistenca rovnako, ako aj premlčanie pohľadávok poisťovne sa upravuje podľa zákona 580/2004 Z.z.. Splátkový kalendár môže byť rozvrhnutý do obdobia nie dlhšieho ako 9 mesiacov po podaní písomnej žiadosti poistenca. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na poistné sa premlčuje po 5 rokoch odo dňa splatnosti poistného, alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť. Ak si poistenec nesplnil niektorú zo svojich povinností, ktoré sú vymedzené zákonom, toto právo sa poisťovni nepremlčí.

Zákon taktiež ustanovuje, že si poistenec môže prípadný preplatok vyžiadať od poisťovne do 3 rokov od jeho úhrady.

Konkrétne klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa poskytne splátkový kalendár na 6 mesiacov, ak vopred zaplatili 40% z evidovanej dlžnej sumy najneskôr do 15 dní odo dňa podania žiadosti .

Splátkový kalendár už nie je možné uzatvoriť, ak je pohľadávka v procese vymáhania. V prípade ak nedôjde k včasnému zaplateniu dlhu a konanie sa postúpi exekútorovi, musí dlžník zaplatiť aj trovy exekúcie, čím sa hodnota jeho dlhu zvyšuje o viac než 20%.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+6 =


-- žiadne príspevky --