Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“ | Medicínske právo
              

Články


Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“


 | 9.11.2012 | komentárov: 0

V stredu 7. novembra 2012 sa uskutočnila v poradí druhá z diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatra banky. Diskutérmi boli JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ, zástupcovia pacientskych organizácií Ing. arch. Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient a Zuzana Michálková zo Spoločnosti Parkinson Slovensko, prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ a MUDr. Ivan Uhliarik- poslanec Národnej rady SR a bývalý minister zdravotníctva.

Obrazok Po uvedení diskutujúcich mal každý z diskutérov priestor pre vyjadrenie svojho pohľadu na hlavné tézy dišputy, a to jednak k témam doplatkov za lieky a k rozsahu práva na zdravotnú starostlivosť. K tomu sa hneď v úvode diskusie vyjadril JUDr. Štefan Kseňák, ktorý zhrnul ústavné zakotvenie práva na zdravotnú starostlivosť v rôznych európskych krajinách, z ktorých niektoré  (Holandsko, Švédsko, Belgicko) nemajú zakotvené právo na zdravotnú starostlivosť prípadne  má z ústavného hľadiska právo na zdravotnú pomoc deklaratórnu povahu (Francúzsko). Pokiaľ ide o doplatky,  uviedol, že aj  z rozhodovacej praxe Ústavných súdov vyplýva, že právo na zdravotnú starostlivosť nemožno vykladať ako právo na absolútne bezplatnú starostlivosť. 

Druhý rečník  Ing. arch. Radoslav Herda zo združenia Slovenský pacient, by sa však prikláňal k zavedeniu praxe, ktorá by zlepšovala prístup k novým liekom, a to tou formou, že by boli po istý čas dostupné bez doplatku. Avšak súhlasil s potrebou všeobecne minimalizovať užívanie liekov a prikloniť sa predovšetkým k prevencii chorôb, s čím súhlasil aj JUDr. Štefan Kseňák. Zástupkyňa pacientskej organizácie Zuzana Michálková zo spoločnosti Parkinson Slovensko v úvode priblížila postavenie pacientov trpiacich chronickou chorobou, ktorá je pre nich radikálnou zmenou života. Poslanec Národnej rady SR Ivan Uhliarik ako ďalší rečník vyjadril k téme ceny a doplatky za lieky názor, že „aj najlacnejší liek je zbytočný, ak ho pacient neužíva“, preto by sa malo predchádzať predovšetkým zbytočnému predpisovaniu liekov a ich plytvaniu. Tomuto názoru oponoval z publika zástupca Kardioklubu Košice PhDr. Ján Tej, podľa ktorého vyhadzovanie liekov nie je bežné najmä v prípade chronicky chorých pacientov, ktorí sú na liečbu liekmi odkázaní. Úplné preplácanie liekov a liečby považuje MUDr. Ivan Uhliarik za nemožné, pretože odvody za zdravotné poistenie by sa museli zvýšiť  na neúnosnú mieru. Za riešenie považuje nastavenie stropu pre doplatky za lieky. Pokiaľ ide cenu kvalitných liekov, z jeho pohľadu je takýto liek nadštandard, za ktorý má pacient zaplatiť, pretože z verejného postenia, nie je možné hradiť úplne všetko.
Profesor Rácz  súhlasil s názormi predrečníkov, ktorí zdôraznili nevyhnutnosť prevencie pre zachovanie zdravia obyvateľstva, na druhej strane upozornil na dôležitý demografický fakt, ktorým je starnutie obyvateľstva, čím sa zvyšuje počet obyvateľov, ktorí sú užívateľmi liekov.

Diskusia sa rozprúdila najmä závere, a to v otázke zapojenia pacientov do procesu kategorizácie liekov. Pacienti by uvítali možnosť účasti na procese kategorizácie liekov. V súčasnosti  nemajú účasť v poradnom orgáne Ministerstva zdravotníctva, ktorým je Kategorizačná komisia, aj keď podľa MUDr. Ivana Uhliarika  je zásada verejnosti dostatočne zabezpečená zverejňovaním zápisníc z rokovaní a možnosťou pripomienkovania. Zároveň sa váhavo postavil k odbornosť pacientskej účasti  v Komisii. Vyjadril obavu, že účasť  pacientov by mohla byť emotívna.  Tomuto názoru však oponoval zástupca pacientov Ing. arch. Radoslav Herda. Podľa jeho názoru by pacienti mali byť zastúpení, pretože sú prispievateľmi do poisťovacieho systému, a to napríklad aj odborným zástupcom a ich záujem by sa mal brať do úvahy aj  pri normotvorbe zákonov. To prítomný poslanec nevylúčil a uviedol možnosť oslovenia poslanca NRSR s takýmto návrhom zákona.  Profesor Rácz sa k úlohe Komisie vyjadril taktiež, podľa jeho názoru, by mala byť jej úlohou efektivita, nie dosiahnutie čo najnižších doplatkov.

Diskutéri sa dotkli aj otázky vzdelávania pacientov, ktoré by podľa Ing. arch. Radoslava Herdu malo smerovať k vytvoreniu pacientov, ktorí sú náročnejšími klientmi. K forme vzdelávania pacientov prostredníctvom internetu sa diskutéri  vyjadrili  kriticky, predovšetkým k jeho odbornej stránke.

Diskusiu zakončili prítomní zodpovedaním si  otázky: „Čo urobiť pre zlepšenie vzťahu lekár a pacient?“ Podľa JUDr. Kseňáka, advokáta,  zlepšenie nemusí priniesť dôsledná legislatívna úprava. Zásadná by mala byť identifikácia problémov a následná prax súdov, ktorá by pramenila z väčšej kritickosti pacientov voči poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Profesor Rácz sa zasadzoval za  myšlienku smerovať ku skvalitneniu vzdelávania lekárov a následnému  zlepšeniu diagnostiky. Za pacientov sa vyjadrila Zuzana Michálková zo spoločnosti Parkinson Slovensko, podľa ktorej je dôležité pre pacientov poznať svoje práva a spolupracovať, a zároveň z pohľadu zástupkyne organizácie chronicky chorých pacientov, ostávať aktívny. Poslanec Ivan Uhliarik je toho názoru, že zlepšenie prinesie prevencia, nasledovanie rád lekárov a ochrana zdravia.

Celá debata sa uskutočnila v príjemnej atmosfére, tešíme sa na ďalšiu z nich už o dva týždne!


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+9 =


-- žiadne príspevky --