Návrh zákona o eutanázii v Nemecku | Medicínske právo
              

Články


Návrh zákona o eutanázii v Nemecku


 | 5.11.2012 | komentárov: 0

Problém eutanázie a otázka ukončenia života sú nesmierne komplikovanou témou a snaha vyriešiť ich prostredníctvom zákonov je veľmi ťažká. Obzvlášť v Nemecku je eutanázia v dôsledku trpkých historických skúseností citlivou témou a predmetom spoločenskej kritiky, pretože vyvoláva spojitosť využitia eutanázie počas nacistického režimu. Posledné mesiace (približne od augusta 2012) je však táto téma v Nemecku veľmi aktuálna.

Obrazok Búrlivé ohlasy vyvolal návrh ministerky spravodlivosti Sabine Leutheusserová-Schnarrenbergerová (za liberálnu stranu FDP) týkajúci sa jednak beztrestnosti pre niektorých lekárov a ďalšie osoby za pomoc smrteľne chorým pacientom pri dobrovoľnom odchode zo života a na druhej strane trestného stíhania v prípade  akejkoľvek formy komerčného prevedenia asistovanej samovraždy. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zakázať činnosť ziskových organizácií, ktoré vďaka medzerám v zákone vykonávajú tzv. asistovanú samovraždu.  Za vykonanie eutanázie s komerčným motívom má hroziť trojročné väzenie. Návrh zákona však dáva priestor asistovanej samovražde z altruistických dôvodov, vykonanej príbuznými či blízkymi pacienta.

Vládny návrh predmetom  kritiky

Všetky strany vládnej koalície sa zhodujú v názore, že akákoľvek forma komerčného prevedenia asistovanej samovraždy by mali byť zakázané. Rozpor však panuje v otázke, kto každý by naopak mohol nevyliečiteľnému pacientovi beztrestne pomôcť s ukončením života. Nemecká ministerka spravodlivosti  totiž navrhuje, aby tak mohli činiť najbližší príbuzní pacienta, ako aj "veľmi blízka osoba". Toto vymedzenie je podľa názoru kritikov dosť nejasné. Je potrebné jasne objasniť to, kto bude potrestaný, a kto nie (mohol by ho napríklad vopred písomne určiť sám postihnutý). Kritici sa obávajú nejasnosti právnych hraníc.  Eutanázia tu reálne existuje a vykonáva sa, preto by na ňu malo reagovať aj právo. V tejto súvislosti je nevyhnutné vymedziť hranice konania ešte dovoleného a  konania už zakázaného.

Pod termín „veľmi blízke osoby“  by podľa ministerky spadali napr. blízki priatelia, či niektorí lekári a opatrovníci, "pokiaľ u nich počas čistého pracovného pomeru vznikol dlhotrvajúci osobný vzťah k chorému". Pomoc s dobrovoľným odchodom zo života zo strany rodinných príslušníkov a iných veľmi blízkych osôb by  ale zostala beztrestná.

Zákaz komerčnej eutanázie

Ako už bolo úvodom spomenuté, návrh zákona hovorí aj o zákaze komerčných eutanázií, t.j. vykonávanie eutanázie prostredníctvom spolkov, ktoré od svojich členov vyberajú poplatky za to, že im takýmto spôsobom „umožnia“ spáchať samovraždu. Ako príklad možno uviesť organizáciu Dignitate (pobočka švajčiarskej organízácie Dignitas) umožňujúca  podľa ich vlastných slov „dôstojnú smrť“ či „pomoc pri dobrovoľnej smrti“ „v súlade so zákonmi“ aj pre nešvajčiarskych občanov, alebo nemeckú organizáciu Sterbehilfe Deutschland, taktiež pomáhajúca ťažko chorým ľuďom skoncovať so životom. Tieto organizácie by tak v prípade takejto činnosti boli potrestané odňatím slobody na tri roky.  Spomenutá organizácia Sterbehilfe Deutschland prišla s riešením, čo v prípade, ak by prešiel návrh zákona o postavení jej činnosti mimo zákon. Tým riešením by bolo presťahovanie organizácie do Švajčiarska. Ako uviedol riaditeľ spoločnosti Roger Kusch, po otvorení pobočky  v Zürichu budú môcť organizovať svoju činnosť naďalej z krajiny, kde je eutanázia legálna a pomerne tolerovaná forma dobrovoľného ukončenia života v prípade zdravotných komplikácií sprevádzaných ťažkými bolesťami alebo nevyliečiteľného ochorenia.  No  takéto obchádzanie zákona určite nebolo cieľom tohto návrhu.  V médiách prebiehajú veľké diskusie a dvíha sa vlna odporu zo strany cirkví, mnohých politikov a humanitárnych organizácií. Podľa internetového denníka Die Welt je nový návrh zákona „pichnutím do osieho hniezda“, pretože na jednej strane chce zabrániť akémusi podnikaniu so samovraždou, no napokon tým, že umožňuje jej beztrestnú asistenciu, otvára cestu k legalizácii aktívnej eutanázie.

AUTOR: Lucia Onderková
FOTO: bioedge.org

ZDROJE
http://www.domradio.de/aktuell/84504/keine-mehrheit-fuer-sterbehilfe-initiative-im-bundesrat.html
http://www.hlavnespravy.sk/nemecka-organizacia-vykonavajuca-eutanaziu-si-zalozila-pobocku-vo-svajciarsku/29816/ Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+1 =


-- žiadne príspevky --