UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012? | Medicínske právo
              

Články


UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?


 | 18.10.2012 | komentárov: 0

Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelávať inovatívnou formou a poskytnúť vzdelanie, ktoré prekračuje sterilitu jednotlivých odborov a ukáže študentom a odbornej verejnosti komplexnosť a zložitosť reálnej praxe, a tak vytvorí priestor pre pomenovanie problematických oblastí a hľadanie východísk. Ďalší cieľom je efektívne prepájať prax s akademickou pôdou, sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce a výmeny kontaktov.

Obrazok

Všetky diskusie budú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú 3 až 5 pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Pnutie názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, motivuje publikum k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi a otázkami. 


Účasť odborníkov zároveň umožní  vytvorenie platformy odbornej debaty o skutočných prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych oblastí umožní aj im obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe a v praxi, z čoho budú môcť čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov a odborná verejnosť.

 

Témy diskusií


V rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 budú zrealizované štyri diskusie v príjemných priestoroch Historickej auly Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vždy so začiatkom o 15:30. Diskutéri v debatnom paneli budú debatovať na tieto témy:

 

1. diskusia: Bolo by možné liečiť bez liekov?  (23. október 2012)

 • Liek ako fenomén - história a súčasnosť.
 • Od kedy sa lieči liekmi?
 • Ako vzniká liek.
 • Právny a etický pohľad na klinické skúšanie liekov.
 • Ako je chránený účastník výskumu?
 • Pacient potrebuje liek, potrebuje liek pacienta?
 • Aká je komunikácia medzi zadávateľom výskumu a pracoviskom?
 • Je spravodlivé žiadať náhradu všetkých nákladov liečby pri účastníkovi výskumu?


2. diskusia: Je najlepší liek lacný liek? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov  (7. november 2012)

 • Prečo pacienti platia doplatky za lieky a kto ich určuje?
 • Na aký štandard starostlivosti máme právo?
 • Má zmysel liečiť z verejných zdrojov nevyliečiteľných pacientov?
 • Nemal by štát cez poistenie zafinancovať všetko?
 • Je etické, že systém sankcionuje lekára za predpísanie účinnejšieho – no drahšieho lieku?
 • Kto nesie zodpovednosť za to, že lekár predpíše liek ktorý je zastaralý, no lacný?
 • Má lekár/ lekárnik povinnosť informovať pacienta aj o nehradených alternatívach, ktorú sú však pre jeho chorobu efektívnejšie?


3. diskusia: Môže byť reklama liekom pre liek? (21. november 2012)

 • Je reklama pre oblasť zdravotnej starostlivosti potrebná?
 • Nemá sa liek predávať len svojou účinnosťou?
 • Aké sú formy reklamy na Slovensku?
 • Aké sú právne a etické limity reklamy v sektore zdravotníctva?
 • Existuje aj amorálna reklama?
 • Aké sú techniky reklamnej komunikácie pri liekoch?
 • Aká je kontrola reklamy na Slovensku?


4. diskusia: Čo ťa nezabije, to ťa posilní – platí to aj v zdravotníctve? (5. december 2012)

 • Ako je garantovaná bezpečnosť lieku?
 • Aká je zodpovednosť za vedľajšie účinky liekov?
 • Kto za ne nesie zodpovednosť?
 • Aká je zodpovednosť za následky v dôsledku povinnej vakcinácie?
 • Kto nesie zodpovednosť lekár alebo lekárnik?
 • Ako má vyzerať poučenie pre pacienta?
   

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012  v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt  UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+7 =


-- žiadne príspevky --