Nové prvenstvo pre Belgicko – väzeň ukončil svoj život formou eutanázie | Medicínske právo
              

Články


Nové prvenstvo pre Belgicko – väzeň ukončil svoj život formou eutanázie


 | 16.10.2012 | komentárov: 0

Belgicko sa stalo prvou krajinou vo svete, ktorá umožnila väzňovi ukončiť svoj život formou eutanázie.

Obrazok
Väzeň identifikovaný ako Frank V.D.B, ktorý bol odsúdený  za spáchanie trestných činov vraždy a znásilnenia a vo väzení strávil 20 rokov,  nedávno umrel. Informácie o okolnostiach jeho smrti sa dostali na verejnosť prostredníctvom vyhlásenia belgického senátora  Louisa Ideho, ktorý kritizoval nedostatky v poskytovaní sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v belgických ústavoch výkonu trestu odňatia slobody.

Prípad vyvolal kontroverzné reakcie v belgických médiách – nie však ohľadom otázky oprávnenia väzňa využiť eutanáziu. Vlnu kritiky vyvolalo najmä porušenie práva belgického väzňa na súkromie. Podľa zverejnených informácií boli všetky podmienky pre vykonanie eutanázie vyžadované belgickou právnou úpravou naplnené – väzeň trpel nevyliečiteľnou chorobou, opakovanie požiadal o možnosť využitia eutanázie a jeho žiadosť bola nezávisle posúdená tromi doktormi.

Uvedený prípad však nemusí nadlho ostať ojedinelým. Nedávno totiž o využitie eutanázie požiadal ďalší belgický väzeň nachádzajúci sa vo väzení 27 rokov, odsúdený za spáchanie dvoch vrážd. Niektoré médiá tak začali označovať Belgicko ako štát, ktorý je priekopníkom v inovatívnej aplikácii noriem upravujúcich eutanáziu.

Odlišným spôsobom sa nedávno s otázkou povolenia eutanázie pre väzňov vysporiadalo napríklad Rusko v medializovanom prípade väzňa Gennadyho Uminského, ktorý bol v Rusku odsúdený na 18 rokov nepodmienečného trestu odňatia slobody za trestné činy vraždy, obchodovania so zbraňami a lúpeže. G. Uminsky trpiaci závažnou formou cukrovky a prakticky pripútaný k nemocničnému lôžku  žiadal o pomoc pri presadení svojej žiadosti o využitie eutanázie niekoľko organizácií. Nakoľko je veriacim, nechce ukončiť svoj život samovraždou, ale práve prostredníctvom aktívnej eutanázie. G. Uminsky je presvedčený o tom, že ho vo väzení čaká hrozná smrť. Uviedol, že „väzenské nemocnice nemajú oddelenie endokrinológie a nedokážu efektívne liečiť cukrovku a jej dôsledky.“

Povolenie eutanázie pre väzňov sa javí ako kontroverzné, a to aj pre samotných prívržencov eutanázie. Jedným z diskutovaných aspektov povolenia eutanázie pre väzňov je napríklad nedostatok spôsobilosti väzňa urobiť plne kompetentné rozhodnutie pre eutanáziu. Pacient – väzeň je v oveľa väčšej miere vystavený riziku vzniku depresie a je často psychicky labilnejší, čo je podmienené pôsobením vonkajších faktorov prítomných v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody (prostredie ústavu výkonu trestu, iní väzni, perspektíva dlhoročného výkonu trestu a pod.) Medzi odporcami eutanázie pre väzňov je tiež do značnej miery rozšírený názor, že väzňovi by nemalo byť umožnené využitie eutanázie, pretože by tak nebola naplnená spravodlivosť, keďže si vo väzení „odpykáva“  svoj trest. Uvedený názor úzko súvisí s represívnym chápaním trestnoprávnych sankcií, ktoré vychádza z predpokladu, že účelom uloženia trestu odňatia slobody je potrestanie páchateľa a jeho izolácia od spoločnosti s cieľom zabrániť, aby páchal ďalšiu trestnú činnosť.

AUTOR: Milan Suchý
FOTO: hetivalasz.hu

ZDROJE
http://www.bioedge.org
http://rt.com/news/euthanasia-severe-prison-uminsky/ Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+9 =


-- žiadne príspevky --