Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol | Medicínske právo
              

Články


Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol


 | 3.2.2010 | komentárov: 0

Do medzirezortného pripomienkovacieho konania bol predložený materiál ktorého obsahom je návrh na predloženie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím do NR SR na vyslovenie súhlasu s Dohovorom a na jeho podpis prezidentom SR.

Obrazok Dohovor bude mať povahu medzinárodnej zmluvy, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi, teda na jej aplikáciu nebude potrebné prijatie žiadneho ďalšieho národného predpisu. Dohovor sa komplexne venuje úprave postavenia postihnutých osôb v kontexte ich vzťahov a väzieb na všetky dôležité roviny ich života v spoločnosti. Dohovor definuje širokú škálu pozitívnych záväzkov jeho signatárov vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám a to počnú od ich práv  I. generácie, cez na právo na primeranú životnú úroveň, kultúrne vyžitie, účasť na politickom a verejnom živote. Okrem uvedeného rieši aj otázky práva na dosiahnutie najlepšieho zdravia (čl. 25), ktoré má byť zabezpečené prostredníctvom primeranej zdravotnej starostlivosti vyznačujúcej sa napr. jej dostupnosťou. 

Dohovor bol otvorený na podpis 30. marca 2007. Text Dohovoru si môžte stiahnuť na konci tohoto oznamu.

Foto: zdroj internet.


Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+1 =


-- žiadne príspevky --