Nová predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Medicínske právo
              

Články


Nová predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


 | 3.8.2012 | komentárov: 0

Od 1. augusta 2012 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Monika Pažinková, MPH, ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na svojom zasadnutí 25. júla 2012.

Ambíciou novej predsedníčky je podľa jej slov vytvoriť z Úradu dôveryhodnú a rešpektovanú inštitúciou pre občanov, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj zdravotné poisťovne.

MUDr. Monika Pažinková, MPH, nahradila vo funkcii Jána Gajdoša, ktorý odišiel z Úradu na vlastnú žiadosť. Novela zákona č. 581/2004 Z.z., účinná od 1.júla 2012 zmenila postavenie predsedu úradu vo vzťahu k exekutíve a rozšírila dôvody odvolania predsedu Úradu. Podľa platnej a účinnej úpravy zavedenej prijatou novelou môže vláda odvolať predsedu Úradu v prípade, ak si úrad neplní úlohy podľa zákona o zdravotných poisťovniach ako aj z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.

Nová predsedníčka Úradu pôsobila predtým v Nemocnici Šaca, ako revízna lekárka v zdravotnej poisťovni Sidéria či na poste riaditeľky Nemocnice J.A. Reimana v Prešove. Jej posledným pôsobiskom bola poliklinika Sekčov v Prešove, kde bola riaditeľkou. Od roku 2011 bola členkou Dozornej Rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zdroj: udzs-sk.sk Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+3 =


-- žiadne príspevky --