Sekundárne obete: Belgické autobusové nešťastie a nemecká náhrada škody | Medicínske právo
              

Články


Sekundárne obete: Belgické autobusové nešťastie a nemecká náhrada škody


 | 24.7.2012 | komentárov: 0

V SRN bola otvorená diskusia o nárokoch na náhradu škody pre pozostalých rodinných príslušníkov. Podnetom bolo zdesenie zo smrti 22 belgických detí pri nehode autobusu 13. marca 2012 vo Švajčiarsku.

Podľa platného nemeckého práva by totiž rodičia, ktorí by takto prišli o svoje dieťa, len sotva dostali nejaké bolestné. Judikatúra vytvorila tejto súvislosti formulu naposledy prednesenú Najvyšším krajinským súdom Karlsruhe (-1 U 28/11-). Pri jej čítaní sa Vám možno zahmlie pre očami, pokiaľ práve nezastupujete poisťovateľa:
Náhrada škody pri psychickej ujme - ako aj v tomto prípade pri smteľnom úraze príbuzného – sa priznáva iba tomu, u koho došlo k závažným a dlhšie trvajúcim psychopatologickým poruchám a bolesť pociťovaná v následku úmrtia blízkej osoby zhoršila jeho celkový zdravotný stav. Takže poškodenie zdravia musí čo do formy a závažnosti prekračovať to, čo blízki príbuzní v obdobných prípadoch obvykle znesú.

    Ak by rodičia dieťaťa, ktoré prišlo o život vinou lekárov pre pochybenie v liečbe, alebo aj manželka muža, ktorého prešlo auto, preukázateľne utŕžili ujmu na psychike, podľa súdov by to bolo hodné odškodnenia nanajvýš pár tisíc eur. A to aj v prípade, že by ujma mala trvalé následky, alebo by prerástla do psychickej choroby, ktorá vyžaduje dlhotrvajúcu liečbu. Deti, ktorým zomreli rodičia to tiež nemajú ľahké. Novorodenec, ktorého matku nechali lekári po pôrode vykrvácať, si nemôže nárokovať odškodnenie z povinného poistenia gynekológa.

    Návrh zákona má dva kľúčové body: Po prvé, má novoupravený § 844a BGB zaistiť nárok na bolestné pri smrti manžela, partnera, rodiča alebo dieťaťa pre širší okruh príbuzných, ako tomu bolo doposiaľ. Okrem toho Bavorská ministerka spravodlivosti Beate Merk uviedla do diskusie návrh zákona o zlepšení civilnoprávneho postavenia rodinných príslušníkov obetí nehôd a úrazov. A po druhé, novela má zakotviť nárok pozostalých príbuzných na výživné a uložiť povinnosť osobe zodpovednej za úmrtie na náhradu spôsobenej škody. Návrh zákona hovorí síce len o „obetiach nehôd“, no má sa za to, že aj tým, ktorí stratili svojho príbuzného z dôvodu pochybenia lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, majú byť tieto nároky priznané.

    Návrh zákona nehovorí nič o výške nárokov. Ak by táto zostala pri sumách 3000 až 10 000 Eur, koľko býva prisúdené obetiam v súčasnosti, ostáva táto novela len nevydareným pokusom lepšie im vykompenzovať bolesť a ujmu. Podľa slov ministerky spravodlivosti Merkovej zákon prinesie len malé prilepšenie. Splní teda zákon žiadaný efekt? Nerieši síce všetky problémy práv na náhradu škody, ktoré sa vynárajú, no prináša posun vpred. A ten je síce nepatrný, ale žiaduci.

Preklad: Zuzana Semanová
Zdroj nájdete tu Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+6 =


-- žiadne príspevky --